Baborów

Gmina Baborów położona jest w południowo wschodniej części województwa opolskiego i graniczy z gminami Kietrz, Głubczyce, Pawłowiczki oraz gminą Pietrowice Wielkie należącą do województwa śląskiego. Powierzchnia Gminy Baborów wynosi 117 km2. Obszar Gminy Baborów zamieszkuje ogółem 6555 mieszkańców, w tym 3278 na terenie miasta. Gęstość zaludnienia wynosi 56 mieszkańców/km22. W granicach administracyjnych gminy znajduje się miasto Baborów oraz 11 sołectw: Babice, Boguchwałów z przysiółkiem Wierzbno, Czerwonków z kolonią Czerwonków Osiedle, Dziećmarów, Dzielów, Księże Pole, Raków, Sułków, Sucha Psina, Szczyty, Tłustomosty z kolonią Langowo.

Baborów jest starą osadą słowiańską założoną w 1296 roku przez Bawora II ze Strakonic. Początkowo miasto było podporządkowane biskupstwu wrocławskiemu, a następnie biskupstwu ołomunieckiemu na Morawach. Bezpośrednią pieczę nad miasteczkiem sprawowały siostry zakonne klasztoru Dominikanek w Raciborzu. Od wieków ziemie głubczyckie wraz z okolicami Baborowa były terenem spornym pomiędzy władzami polskimi i czeskimi, a później niemieckimi. Były powodem wielu najazdów i starć zbrojnych. Niestety miało to negatywne odzwierciedlenie w rozwoju osadnictwa i rozwoju gospodarczym miasta. Baborów był osadą targową, otwartą, nie posiadającą murów obronnych. Przez obszar gminy Baborów przebiegał „Szlak Bursztynowy" łączący Bałtyk z Adriatykiem, tędy wiodły karawany kupców z południa Europy, co potwierdzają liczne znaleziska archeologiczne. Ma to również swoje odzwierciedlenie w układzie komunikacyjnym miasta Baborowa, które jako osada targowa powstała na skrzyżowaniu dróg handlowych z Raciborza do Głubczyc i z Koźla do Opawy, dlatego miasto posiada charakterystyczny wydłużony rynek. Trójkątny układ rynku „długi targ" jest dość rzadki wśród miast śląska opolskiego.

Wiek XVIII sprzyjał rozwojowi budownictwa sakralnego, powstało wówczas wiele cennych architektonicznie kościołów. Najciekawszym obiektem jest drewniany kościółek św. Józefa w Baborowie, który jest jednym z najpiękniejszych drewnianych obiektów sakralnych na Górnym Śląsku. Budowla powstawała w latach 1700 - 1702 roku, w kształcie rzutu krzyża greckiego. Kościół wykonany jest z ciosanego drewna modrzewiowego na kamiennej podmurówce. Wnętrza powstawały nieco później. Kościół posiada ołtarz główny oraz cztery boczne poświęcone Matce Boskiej z Góry Karmel, św. Wawrzyńcowi, Aniołowi Stróżowi i św. Walentemu. Urzekająco piękne są malowidła na sklepieniu ścian kościoła. Barokowy ołtarz i ambona są wyrazem ówczesnego kunsztu snycerskiego. W XIX wieku wokół kościoła nasadzono aleję lipową i urządzono cmentarz.

Dzięki wielokulturowemu społeczeństwu Baborów ma do przedstawienia bogatą ofertę zwyczajów i tradycji pielęgnowanych przez mieszkańców ziemi baborowskiej. Na terenie gminy organizowane są cykliczne imprezy zarówno sportowe jak i kulturalne m.in. konkurs kroszonkarski, mistrzostwa w szachach, warcabach, tenisie stołowym, piłce nożnej, piłce siatkowej, biegi Baborowa, konkursy malarskie i fotograficzne z wystawą prac konkursowych, przegląd zespołów artystycznych, zawody strażackie itp.

Gmina Baborów nawiązała współpracę partnerską z zagranicznymi gminami. W 1996 roku zawarta została umowa partnerska miasta Baborów z niemieckim miastem Teublitz, dotycząca współpracy w dziedzinie gospodarki komunalnej, kultury, oświaty, sportu i organizacji wolnego czasu. Współpraca pomiędzy gminami dotyczy: wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami, doświadczeń w zakresie rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska, współpracy pomiędzy OSP, wymiany kulturalnej i sportowej. W 1997 roku Gmina Baborów podpisała umowę partnerską z miastem Republiki Czeskiej - Hradcem nad Morawicą, co zaowocowało ożywioną współpracą w wielu dziedzinach m.in. działalności kulturalnej, sportowej, pożarniczej. Dała możliwość nawiązania wielu przyjaźni, które trwają i rozwijają się na szerszą skalę. Dużą rolę w partnerskiej współpracy odgrywa młodzież szkolna. Umowy partnerskie zawarły już szkoły, przedszkola, sportowcy oraz strażacy. Realizowane są wspólne projekty w zakresie oświaty, kultury, sportu oraz współpracy przedstawicieli samorządu.

Gmina Baborów położona jest w obrębie Niziny Śląskiej, na Płaskowyżu Głubczyckim. Od strony wschodniej i północnej Płaskowyż ogranicza Kotlina Raciborska, wchodząca w skład Niziny Śląskiej, natomiast od strony zachodniej Góry Opawskie. Cechą charakterystyczną Płaskowyżu Głubczyckiego jest jego rozczłonkowanie przez szereg głęboko wciętych dolin falistej i pagórkowatej powierzchni terenu. Na terenie gminy przeważają obszary o rzeźbie pagórkowatej. Wzniesienia ponad dolinami posiadają typowe dla płaskowyżu rozległe płaskie lub zaokrąglone wierzchowiny, użytkowane głównie jako grunty rolne. Największym bogactwem są bardzo żyzne gleby zajmujące w klasie I-III ponad 75% ogólnej powierzchni gminy. Rolnictwo stanowi jeden z podstawowych działów produkcji i charakteryzuje się wysoką dynamiką rozwoju. Obszary leśne zajmują jedynie 3,1% obszaru gminy, a najczęściej występujące drzewa należą do gatunków pospolitych. Przepiękne krajobrazy oraz remizy leśne przy pagórkowatych wzniesieniach dają malowniczy krajobraz
i zachęcają do spokojnego wypoczynku.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty