Głubczyce

Gmina Głubczyce położona jest w południowo-zachodniej części Polski. Jest największą gminą w województwie opolskim. Jej powierzchnia wynosi ok. 294 km kw. (3,1% terenów województwa). Blisko 14-tysięczne miasto Głubczyce położone nad rzeką Psiną na historycznym szlaku handlowym Opole- Ołomuniec-Brno jest siedzibą władz gminy i powiatu, a także centrum usługowo-przetwórczym regionu. Około 20 km od centrum miasta położona jest droga krajowa Nr 45 relacji Pszczyna-Racibórz-Opole, pełniąca funkcję trasy głównej ruchu przyśpieszonego. W odległości 25 km w linii prostej, lecz już po czeskiej stronie, znajduje się droga Nr 11 o podobnej funkcji relacji Praha (Hradec Kralove)-Cieszyn (Ostrava), przebiegająca przez Opavę. Od budowanej autostrady A4 relacji Drezno-Berlin-Zgorzelec-Wrocław-Opole-Gliwice-Katowice-Kraków-Rzeszów- Medyka-Kijów miasto oddalone jest o około 35-40 km.

Głubczyce posiadające od roku 1275 prawa miejskie mogą pochwalić się licznymi zabytkami z rożnych epok a wśród nich na szczególną uwagę zasługuje renesansowy ratusz zbudowany w roku 1570 na miejscu dawnego domu kupieckiego z XIV wieku z wykorzystaniem elementów dawnej budowli, zniszczony w czasie II wojny światowej odbudowany w latach 2006-2008. Warto także zobaczyć kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP z II poł. XIII w., późnobarokowy zespół klasztorny Franciszkanów z XVIII w. a także kolumnę Maryjną z 1738 roku. Na terenie gminy warto zwiedzić m.in. kościół p.w. Św. Trójcy w Opawicy - zabytek klasy „O" zbudowany w latach 1701-1706, kościół p.w. Podwyższenia Św. Krzyża z 1910r. w Bogdanowicach, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela z 1575 r. w Chomiąży, zamek z XVI w. (przebudowany w XIX w.) w Grobnikach oraz kapliczkę św. Barbary z przełomu XVIII i XIX w., a przy niej źródełko, którego woda, według miejscowych przekazów od XVII w., posiadała cudowną moc, kościół p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Klisinie, klasycystyczny dwór z początku XIX w. w Pielgrzymowie, pałac w Pomorzowicach zbudowany w 1614 r. przez starostę księstwa karniowskiego Hartwicha von Stitten, przebudowany w 1905 r.

Teren gminy Głubczyce to wymarzone miejsce dla miłośników malowniczych krajobrazów. Wśród turystycznych atrakcji gminy wymienić należy obszar chronionego krajobrazu w rejonie Mokre - Lewice, obejmujący fragment Gór Opawskich oraz las głubczycki położony na północ od miasta, obejmujący część zlewni Straduni wraz z licznymi wąwozami i parowami. Na tym terenie spotkać można wiele chronionych roślin i zwierząt. Nieco mniejsze kompleksy leśne znajdują się także w południowo zachodniej części gminy, m.in. w okolicach Pielgrzymowa, Pietrowic, Radyni, Braciszowa oraz na wschód od Chróstna. W odległości 12 km od Głubczyc - 2 km od przejścia granicznego znajduje się camping Nr 240. O standardzie tego ośrodka świadczą liczne wyróżnienia tytułami „Mister Campingu" przyznawanymi przez Polską Federację Campingu i Caravaningu. Entuzjastom turystyki rowerowej proponujemy wędrówkę trasą rowerową po polsko-czeskim pograniczu Śląska, przebiegającą w okolicy Głubczyc, Głogówka i Branic, a po stronie czeskiej Krnova, Albrechtic i Osoblahy.

Dominującą gałęzią gospodarki w gminie jest rolnictwo. Rozwojowi rolnictwa sprzyjają bardzo dobre gleby (gleby klasy I-III stanowią 74% ogólnej powierzchni gruntów ornych) a także klimat. W strukturze upraw przeważają rośliny zbożowe (pszenica, żyto i jęczmień) - ponad 80% upraw oraz rośliny okopowe (ziemniaki i buraki) - blisko 10%. Miejscową gospodarkę tworzą przede wszystkim zakłady branży spożywczej (Zakłady Piwowarskie Głubczyce S.A., Toska Sp. z o.o., Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska), produkcji rolnej (Top Farms „Głubczyce" Sp. z o.o.), branży metalowej (Elektromet i Galmet) oraz kosmetyczno-farmaceutycznej (ASA Sp. z o.o., KOSMED). Znane i cenione w Polsce wyroby tych firm stanowią dobrą wizytówkę miejscowej gospodarki oraz świadczą o efektywności inwestowania na tym terenie. Ponadto, w mieście dobrze prosperują firmy budowlane (Głubczyckie Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomex", Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego „Chmielewski"), handlowo usługowe (P.U.H."Krokus", FHU „Mega") oraz zakłady rzemieślnicze, zrzeszone w Spółdzielni Rzemieślniczej oraz Cechu Rzemiosł Różnych. Swoją przyszłość Głubczyce wiążą z dalszym rozwojem przetwórstwa rolno-spożywczego oraz usług związanych z rolnictwem. Sprzyjają temu istniejące rezerwy w zakresie produkcji rolnej oraz bliskość potencjalnie dużych rynków a także rozwój współpracy z zagranicą.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty