Gorzyce

Gmina Gorzyce (ZIELONA GMINA) jest usytuowana w południowej części województwa śląskiego przy granicy z Republiką Czeską. Jest największą terytorialnie gminą powiatu wodzisławskiego (64,47 km2). Gminę zamieszkuje blisko 20 tys. mieszkańców. W skład gminy Gorzyce wchodzi 12 sołectw. Są to: Bełsznica, Bluszczów, Czyżowice, Gorzyce, Gorzyczki, Kolonia Fryderyk, Odra, Olza, Osiny, Rogów, Turza Śląska i Uchylsko. Liczne akweny wodne i kompleksy leśne powodują, że gmina stanowi część tzw. „Zielonego Śląska", zaś zasoby naturalne stanowią poważny potencjał dla rozwoju turystyki. Jej mocną stroną jest dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, a położenie w pobliżu miast - Wodzisławia Śląskiego, Rybnika, Jastrzębia Zdroju i Raciborza - sprawia, że jest to atrakcyjne miejsce dla budowy własnego domu oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Historia

Działalność człowieka na tutejszych terenach sięga bardzo zamierzchłych czasów, tj. 4000 lat p.n.e. Świadczą o tym wykopaliska archeologiczne z okresu epoki kamiennej (neolitu) w postaci siekier, toporów, ozdób itp. (Czyżowice, Rogów, Olza, Bluszczów). Z nieco późniejszego okresu pochodzi prehistoryczne cmentarzysko w Gorzyczkach. Pierwsza udokumentowana wzmianka o tutejszych miejscowościach pochodzi z 1229r., kiedy to w bulli papieża Grzegorza IX datowanej w Perugii wymienia się wsie Uchylsko i Gorzyce. Mniej więcej z tego samego okresu pochodzą zapiski o dziesięcinie składanej kolegiacie opolskiej przez Olzę, Kamień, Odrę, Bluszczów i Bełsznicę. W późniejszych wiekach historia tych ziem ze względu na graniczne położenie była zawiła. Ścierały się tu różne kultury i religie, a ziemie te przechodziły pod różne władania. Jednak od zakończenia I wojny światowej należą one do Polski.

Zabytki

Dziedzictwem kulturowym gminy są m.in. zabytki architektury. Do rejestru Śląskiego Konserwatora Zabytków zapisany został Zespół Pałacowo - Parkowy w Gorzycach w skład którego wchodzą: pałac hrabiego Arco, pałac myśliwski i park krajobrazowy w stylu angielskim. W rejestrze znalazły się także: stanowisko archeologiczne - grodzisko średniowieczne w Gorzyczkach oraz XVIII-wieczna figura św. Jana Nepomucena w Bluszczowie usytuowana na szczycie rozległego wzgórza o nazwie Kamieniec. Monumentzostał ufundowany przez hrabiowską rodzinę Larischów, którzy w tamtym czasie byli właścicielami Bluszczowa i okolicznych wiosek. Figura uważana jest za jedno z najpiękniejszych dzieł wybitnego rzeźbiarza baroku na Śląsku - Johanna Österreicha.

Sport, turystyka i rekreacja

Sport i rekreacja zajmują szczególne miejsce w życiu społecznym gminy Gorzyce. W grudniu 2007 r. został oddany do użytku Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica". Znakiem rozpoznawczym obiektu jest krzywa wieża widokowa. Dla odwiedzających przygotowano dwa baseny, bicze i masaże wodne, gejzery, jacuzzi z solankami i zjeżdżalnię. Do dyspozycji jest również salon odnowy biologicznej, a w nim sauna i solarium. W roku 2009 za basen „Nautica" gmina zdobyła prestiżową nagrodę - Oskara Sportowego „Gminess" w kategorii „Gminny inwestor - sportowo - turystyczny". Sportową wizytówką gminy są liczne kluby sportowe: „Przyszłość" Rogów, „Czarni" Gorzyce, „Naprzód" Czyżowice, „Unia" Turza Śl., „Olszynka" Olza, „Strzelec" Gorzyczki, „Rozwój" Bełsznica oraz stowarzyszenie sportów i sztuk walki - „Czarny Smok". Gmina Gorzyce jest również popularnym miejscem uprawiania turystyki weekendowej. Zalety krajobrazu oraz obiekty zabytkowe zwiedzić można przemierzając rowerem Powiatową Trasę Rowerową 316 Y. Tereny zielone są również rajem dla miłośników wędkarstwa, którzy chętnie odwiedzają akweny wodne w Olzie, Odrze i Bluszczowie. Spragnieni wypoczynku turyści korzystać mogą z oferty Ośrodka Wypoczynkowego „Olza" oraz Pola Biwakowego „Europa" w Olzie. Atrakcję dla mieszkańców i turystów odwiedzających Gminę Gorzyce stanowią również imprezy cykliczne. Największą popularnością cieszą się: Sportowy Turniej Miast i Gmin oraz „Picnic Country" w Czyżowicach.

Oświata

Na bazę edukacyjną gminy składają się: 1 Zespół Szkolno - Przedszkolny, 4 gimnazja, 7 szkół podstawowych i 5 przedszkoli. Rozbudowana infrastruktura edukacyjna gwarantuje optymalne warunki pracy dla uczniów i nauczycieli. Największą inwestycją w dziedzinie edukacji była budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Gorzyczkach.

Działalność kulturalna

Odzwierciedleniem bogatych zasobów ludzkich gminy Gorzyce jest intensywne życie kulturalne. W Gorzycach, Czyżowicach i Olzie funkcjonują Wiejskie Domy Kultury z podporządkowanymi sobie świetlicami wiejskimi. Upowszechnianiem czytelnictwa zajmują się biblioteki publiczne w Rogowie, Czyżowicach, Gorzycach, Turzy Śl. i Olzie. Animatorami życia kulturalnego są również działające na terenie gminy organizacje pozarządowe. Od wielu lat we wszystkich sołectwach prężnie działają Koła Gospodyń Wiejskich i ich zespoły śpiewacze z popularnymi „Olzankami" na czele. Bogate życie artystyczne i towarzyskie prowadzą chóry: „Moniuszko" w Czyżowicach, „Słowik nad Olzą" w Olzie, „Melodia" w Osinach, „Cantemus Domino" w Gorzycach oraz „Lira" w Turzy Śl. Jedną z najważniejszych imprez w gminie są organizowane od ponad 20 lat Dożynki Gminne. Od ponad 20 lat spotykają się także kobiety na swoim Spotkaniu Wiosennym. Dziełem ich rąk są co roku wspaniałe żniwne korony w korowodzie dożynkowym i piękne tradycyjne palmy w paradzie palm wielkanocnych. Za sprawą kobiet z KGW kultywowane są tradycje bożonarodzeniowe i oraz zwyczaje Nocy Świętojańskiej. Do rangi święta amatorskiego ruchu śpiewaczego w gminie urasta „Wielki Zlot Chórów nad Olzą" organizowany przez miejscowy chór. W kalendarz imprez kulturalnych od kilku lat ciekawie wpisują się organizowane na przełomie maja i czerwca Dni Gminy Gorzyce, które prezentują dorobek lokalnego amatorskiego ruchu artystycznego. Od 1991 r. w społeczno - kulturalne życie gminy Gorzyce wrasta lokalna gazeta „U nas". Towarzyszy wszystkim ważniejszym wydarzeniom z życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego w gminie oraz poczynaniom władz samorządowych. Służy mieszkańcom gminy jako doskonałe źródło informacji. Promuje gminę. Inspiruje działania i patronuje wydarzeniom kulturotwórczym w środowisku.

Zasoby gospodarcze

Obserwowanym na terenie Gminy Gorzyce procesem, jest dynamiczny rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Potwierdzeniem tego zjawiska jest liczba osób prowadzących działalność gospodarczą, wynosząca ponad 1100 podmiotów. Władze gminy Gorzyce od kilku lat podejmują intensywne działania w celu stworzenia optymalnych warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Dużym osiągnięciem było utworzenie strefy przemysłowej w Czyżowicach oraz budowa kolejnej - w Gorzyczkach (w sąsiedztwie autostrady A-1).

Współpraca międzynarodowa

Podstawą do intensywnej współpracy trans granicznej są podpisane umowy międzynarodowe z czeską gminą Lutynia Dolna, z miastem Bogumin oraz współpraca z Ostravą Svinov i Czeską Ostravą. Od tego momentu władze i mieszkańcy tych gmin prowadzą działania, zmierzające do zacieśnienia stosunków polsko-czeskich. Na bazie współpracy kulturalnej i gospodarczej udało się zorganizować kilka wspólnych przedsięwzięć. W ostatnim czasie intensywnie rozwija się także współpraca ze słowacką gminą Stara Bystrica oraz z Kamieńcem Podolskim na Ukrainie. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia ciekawych miejsc naszej małej ojczyzny.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty