Kuźnia Raciborska

O gminie Kuźnia Raciborska można powiedzieć, że jest zieloną oazą nie tylko powiatu raciborskiego, ale i województwa śląskiego. Położona w środku kompleksu leśnego w górnym biegu Odry i dolnym Rudy świetnie wykorzystuje swoje atuty turystyczno-rekreacyjne. Blisko stąd do Raciborza, Rybnika i Kędzierzyna, a jednocześnie daleko od zgiełku dużych miast. Wybudowanie autostrady A-4, i łatwy dojazd do niej, zdecydowanie poprawiło komunikację gminy ze stolicą województwa - Katowicami. Gmina, z centralnie położoną Kuźnią Raciborską i sołectwami: Rudami, Rudą Kozielską, Jankowicami, Siedliskami, Budziskami, Turzem i Rudą, zajmuje powierzchnię 127 km kw., liczy 12 tys. mieszkańców.

Sama Kuźnia Raciborska - stolica gminy, to drugie co do wielkości miasto w powiecie raciborskim, liczące ponad 5 tys. mieszkańców. Pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą z I połowy XVII wieku. Jej rozwój związany jest z funkcjonowaniem od XVIII w. pieców hutniczych, produkcją stali, uruchomieniem z początkiem XX w. nowoczesnej odlewni żeliwa i stworzeniem na tej bazie fabryki wyrobów metalowych, a także istnienie linii kolejowej Koźle - Racibórz. Po II wojnie światowej kontynuatorem metalowo - hutniczych tradycji Kuźni Raciborskiej stał się zakład przemysłu maszynowego, obecna Fabryka Obrabiarek „RAFAMET" S.A. W związku z szybkim wzrostem produkcji, przybywającą ludnością, wzbogacającą się infrastrukturą dnia 1 stycznia 1967r. dotychczasowa osada wiejska otrzymała prawa miejskie. Dzisiaj Fabryka Obrabiarek „RAFAMET" S.A., razem z Zespołem Odlewni RAFAMET Sp. z o.o., nadal pozostaje znakiem rozpoznawczym Kuźni Raciborskiej. To znany na światowych rynkach producent specjalistycznych urządzeń głównie dla przemysłu kolejowego, ale także lotniczego, energetycznego i zbrojeniowego.

W mieście znajduje się także nowoczesny Zakład Przetwórstwa Mięsnego „MAXPOL", laureat wielu krajowych i międzynarodowych prestiżowych konkursów, nagrodzony znakiem jakości „Teraz Polska".

Miasto ma bogatą infrastrukturę: dom kultury z dużą salą widowiskową, stadion, ośrodek wodno-rekreacyjny, nowoczesny ośrodek zdrowia, stację usług medycznych w zakresie rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii, wyjazdowe pogotowie medyczne, przedszkola i szkołę podstawową, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych z halą sportową, a także hotele, restauracje i banki.

Trwa realizacja największej inwestycji w Gminie na przestrzeni minionych lat - oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Kuźnia Raciborska, o przepustowości 700 m3 na dobę. W planach władz samorządowych znajduje się również rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na trenie wszystkich sołectw, budowa hali sportowej w Rudach, kompleksowa modernizacja lokalnych ośrodków zdrowia.

Pomiędzy Kuźnią Raciborską a Rudami rozpościera się ogromny kompleks leśny Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, w całości zaliczony do lasów ochronnych i stanowiący ważny element ekosystemu. Po ogromnym, jednym z największych w Europie pożarze lasów w 1992 r., Nadleśnictwo zagospodarowując pożarzysko, dokonało nasadzeń nowych drzew, eliminując monokulturę świerkową. Wprowadzono także nowy system ochrony przeciwpożarowej. W efekcie dawne pożarzysko to dziś znów zielony teren, na którym odbywają się rodzinne rajdy rowerowe.

Miejscowością, która najlepiej może zademonstrować walory turystyczno-rekreacyjne, historyczne i pielgrzymkowe są Rudy, sołectwo położone we wschodniej części gminy, liczące 2800 mieszkańców. Historia miejscowości jest nierozerwalnie związana z cystersami, potężnym zakonem średniowiecznej Europy. W połowie XIII w. zaczął powstawać tu klasztor tego zgromadzenia, z czasem największy na Górnym Śląsku. Założyli go mnisi z podkrakowskiego Jędrzejowa. Klasztor w Rudach funkcjonował do 1810 r. Zakonnicy prowadzili liczne folwarki, zakładali stawy hodowlane, zajmowali się bartnictwem, browarnictwem, gorzelnictwem, uprawą winorośli oraz gospodarką leśną. W XVII w. rozwinęli kopalnie oraz hutnictwo. Tutaj także w 1744 r. powstało pierwsze na Górnym Śląsku gimnazjum męskie. Klasztor posiadał bogaty księgozbiór. Tuż przed sekularyzacją jego biblioteka liczyła 12 tys. woluminów. Z końcem XIX w. stary klasztor przejęli książęta von Ratibor, którzy na potrzeby swojej rezydencji zaadaptowali zespół klasztorno pałacowy opuszczony przez cystersów. Wokół zespołu klasztorno-pałacowego zachował się dawny książęcy park z pięcioma kilometrami tras spacerowych i pięknymi okazami drzew. Pocysterski kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rudach, to jeden z najcenniejszych śląskich zabytków. Świątynia, z przywróconym w trakcie odbudowy i prac konserwatorskich po pożarze w 1945 r. gotyckim wnętrzem, jest trójnawową czteroprzęsłową bazyliką. W klasztorze rudzkim od średniowiecza znajdował się obraz Matki Boskiej - dziś cel licznych pielgrzymek. Postać Maryi Dziewicy nazywana jest Matką Boską Pokorną lub Matką Boską Rudzką. Pierwszy obraz z XIII w. zaginął. Istniejący dziś wizerunek namalowany został w połowie XV w., a do Rud trafił przed połową XVI w. W 1974 r. kościół zaliczono do sanktuariów Roku Jubileuszowego, zaś w 1995 podniesiono go do rangi Diecezjalnego Sanktuarium Matki Boskiej Rudzkiej Pokornej. W lipcu 1998 r. skarb państwa przeniósł na własność Diecezji Gliwickiej sąsiadujący z kościołem pocysterski kompleks klasztorno-pałacowy, co pozwoliło rozpocząć odbudowę po zniszczeniach z 1945 r. Docelowo kompleks stanie się ośrodkiem pielgrzymkowym z salami konferencyjnymi, co umożliwi rozwijanie wszelkich inicjatyw naukowych, edukacyjnych, kulturalnych i ekumenicznych. Przy starym opactwie bierze swój początek najnowocześniejsza ścieżka rowerowa w województwie śląskim, niezwykle bogata w atrakcje przyrodnicze, której długość wynosi16 km.

Na turystów czeka także licząca sobie ponad sto lat, wpisana do rejestru zabytków, stacja kolejki wąskotorowej z czynną linią. Rudy mają dobrze rozwiniętą bazę sportową i hotelarską. Tutaj znajduje się także siedziba rudzkiego oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Ekspozycje dydaktyczne oraz organizowane rudzkie dymarki stanowią wielką atrakcję dla zwiedzających. Wiele do zaoferowania mają również miejscowości wokół Kuźni Raciborskiej i Rud - Ruda Kozielska, Jankowice, Siedliska, Budziska, Turze i Ruda. Wszystkie malowniczo położone, kuszące ciszą i spokojem. To wymarzone miejsca dla ludzi zmęczonych wielkomiejskim gwarem, żądnych spokoju i warunków do wypoczynku w bliskości naturalnej przyrody.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty