Lubomia

Dzięki dużemu zróżnicowaniu terenu gmina posiada niezwykłe walory krajobrazowe i przyrodnicze. Dowodem tego jest lokalizacja chronionego zespołu przyrodniczo krajobrazowego „Wielikąt". Z tych powodów warto odwiedzić gminę, aby podziwiać piękno przyrody i zabytki. Dodatkowym atutem jest mnogość akwenów wodnych nad którymi umiejscowione są 2 ośrodki wypoczynkowe, które mogą zapewnić aktywny wypoczynek i relaks w sezonie letnim.

Gmina Lubomia jest miejscem, które nie tylko można odwiedzać, ponieważ w planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych zostało wiele pięknie położonych terenów pod zabudowę mieszkaniową oraz pod działalność gospodarczą, wraz z dogodnym dojazdem. Aby poprawić warunki życia mieszkańców prowadzone są obecnie szeroko zakrojone inwestycje w infrastrukturę drogową i sportową. Gmina stara się pozyskiwać na te cele środki z Unii Europejskiej. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie budowy hali sportowej w miejscowościach Lubomia i Syrynia. W Gminie nie zapomina się też o wsparciu nauki oraz kultury, czego dowodem są inwestycje w infrastrukturę oświatową oraz liczne imprezy kulturalne. Dla inwestorów mamy przygotowane atrakcyjne tereny przeznaczone pod działalność przemysłową, handlową i usługową. Działki te są atrakcyjne zlokalizowane, uzbrojone oraz posiadają dogodny dojazd.

Gmina Lubomia położona jest w południowozachodniej części województwa śląskiego, na prawym brzegu Odry, i należy do najstarszych miejscowości regionu. Znajduje się w strefie nadgranicznej w odległości około 15 km od granicy z Republiką Czeską, pomiędzy miastami Wodzisław Śląski i Racibórz. Lubomia graniczy z gminami: Gorzyce, Kornowac, Racibórz i Wodzisław Śląski, Krzyżanowice i Pszów. Powierzchnia gminy wynosi 41,8 km2 i jest zamieszkiwana przez 8,1 tys. mieszkańców. Pod względem administracyjnym gmina obejmuje 6 miejscowości, którymi są: Lubomia, Syrynia, Nieboczowy, Buków, Grabówka i Ligota Tworkowska.

Gmina posiada wyjątkowo łagodny i ciepły klimat, kompleksy leśne oraz liczne zbiorniki wodne. Warto odwiedzić Zespół-Przyrodniczo Krajobrazowy „Wielikąt" o powierzchni stawów hodowlanych około 400 ha. Stawy te są jednocześnie terenem ochrony rzadkich gatunków ptactwa wodnego. Ponadto w Gmina znajduje się w strefie nadgranicznej a najbliższe przejście graniczne (Chałupki) jest oddalone o około 15 km. Ziemie nad Odrą, podobnie jak cały region rybnicko-wodzisławski, sięgają swoją historią cza-sów epoki kamiennej. Świadczą o tym najstarsze znaleziska w postaci glinianych naczyń. Z młodszej epoki kamienia (neolitu) pochodzą ślady osadnictwa w Syryni. Z pierwszych wieków naszej ery pochodzą znaleziska monet rzymskich, świadczące o bliskim kontakcie miejscowej ludności z Imperium Rzymskim przez Bramę Morawską. Z VII wieku pochodzi osada w Syryni i grodzisko z VII-IX wieku w lasach koło Lubomi. Grodzisko zostało zniszczone prawdopodobnie XI w. w czasie wojen prowadzonych przez Mieszka II. Znaleziska resztek ceramicznych mogą jednak wskazywać na to, iż istniały tu mniejsze lub większe osady jeszcze wcześniej. Pierwsze wzmianki historyczne o wsi Lubomia pochodzą z 1303 roku. Przez wiele lat Lubomia była częścią księstwa Raciborskiego i do 1551 należała wraz z nim do Korony Czeskiej. Z tego okresu pochodzą ruiny zamku na „Kotówce" - zamek ten był prawdopodobnie przez jakiś czas siedzibą księcia raciborskiego Jana. Od 1551 r. Księstwo Raciborskie wraz z Lubomią przeszło pod panowanie Habsburgów, a po przegranej przez nich I Wojnie Śląskiej w 1742 r. utracili te ziemie na rzecz Prus. Po powstaniach śląskich powiat raciborski został podzielony: Lubomia została przyłączona do Polski a Racibórz należał nadal do Niemiec.
Najważniejsze zabytki:

  • Buków: Kaplica Różańcowa z 1770 roku,
  • Grabówka: spichlerz z XVIII wieku,
  • Lubomia: figura świętego Jana Nepomucena, kapliczka z XVIIw.

Kultura

Na terenie naszej gminy działa Gminny oraz Wiejski Dom Kultury, świetlice, Gminna Biblioteka Publiczna i jej filie. W Gminnym Ośrodku Kultury organizowane są wystawy artystów amatorów, a także wiele imprez kulturalnych. Ponadto Domy Kultury organizują wiele ciekawych wycieczek i wyjazdów - m.in. do teatru i operetki. Oprócz tego Gminny Ośrodek Kultury prowadzi kursy językowe, kółka taneczne, kurs prawa jazdy, aerobik a także znajduje się w nim kawiarenka internetowa. Wieloletnie i piękne tradycje posiada tutaj ruch śpiewaczy i muzyczny. Szeroko znane są chóry mieszane „Echo" z Syryni, „Lutnia" z Lubomi oraz zespoły folklorystyczne: „ Johanki" z Nieboczów i „Syryniczki" z Syryni. Lokalny obyczaj i tradycje pielęgnują prężnie działające 4 Koła Gospodyń Wiejskich. W życiu kulturalnym i sportowym oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej działa 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Sport i rekreacja

Na terenie Gminy Lubomia działają 4 kluby sportowe piłki nożnej: LKS „Silesia Lubomia", „Naprzód 32 Syrynia", „Odra Nieboczowy", „Wypoczynek Buków". Kluby LKS „Silesia Lubomia", „Naprzód 32 Syrynia" znajdują się obecnie w lidze okręgowej. Każdy Klub sportowy ma do dyspozycji swoje boiska wraz z odpowiednim zapleczem. Młodzi mieszkańcy naszej gminy mają możliwość trenowania w drużynach trampkarzy i juniorów. W chwili obecnej trwają przygotowania do rozpoczęcia budowy hali sportowej o wymiarach 24m x 53m. Hala ta w znaczący sposób wpłynie na poprawę zaplecza sportowego.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty