Lyski

Gmina Lyski położona jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego w powiecie rybnickim. Przez długie lata Lyski i sąsiednie wioski należały do powiatu rybnickiego, zaś Adamowice, Bogunice i Raszczyce do powiatu raciborskiego. Wspomniane wsie od czasów I wojny światowej należą do powiatu rybnickiego. Po kilku kolejnych reorganizacjach (ostatnia 1993r.) ukształtowała się obecna gmina Lyski, w skład której oprócz samych Lysek, wchodzą następujące sołectwa: Adamowice, Bogunice, Dzimierz, Nowa Wieś, Pstrążna, Raszczyce, Sumina, Zwonowice i Żytna. Jej cechą charakterystyczną jest duża rozległość obszarowa, powierzchnia gminy wynosi 57,8 km2, tym samym jest drugą, co do wielkości gminą w powiecie rybnickim. Poprzez usytuowanie na przecięciu się ważnych szlaków komunikacyjnych, jest ściśle powiązana z dwoma najważniejszymi sąsiedzkimi miastami, Rybnikiem i Raciborzem.

Atutem Gminy jest położenie na terenie tzw. Zielonego Śląska. Tereny rolnicze oraz znaczący udział terenów leśnych korzystnie wyróżniają ten teren na mapie Górnego Śląska. W porównaniu z charakterystycznym dla okolic Rybnika krajobrazem przemysłowym, zwłaszcza górniczym (hałdy i kopalnie), Gmina Lyski stanowi uroczy zakątek. Krajobraz rolniczy, lasy, ostoje zwierząt, wiekowe drzewa, zespoły stawów tworzą niepowtarzalny klimat. Gmina Lyski należy do najczystszych gmin w województwie śląskim, świadczy o tym bogactwo fauny i flory. Na terenie gminy znajdują się liczne prawnie chronione gatunki roślin i zwierząt. Przez gminę przepływa rzeka Sumina (druga klasa czystości na całym odcinku należącym do gminy). Obfituje ona w gatunki fauny i flory niespotykane w zlewiskach województwa śląskiego. Gmina Lyski leży na terenie parku krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich".

Do atrakcji krajoznawczo - przyrodniczych oraz zabytkowych miejsc i obiektów wartych zobaczenia należą:

 • Kapliczka p. w. Matki Boskiej Królowej Anielskiej z 1854 r. w Adamowicach,
 • Leśniczówka, zbudowana około 1890 r. w Adamowicach,
 • Zespół dworsko - parkowy z przełomu XIX i XX w. w Dzimierzu,
 • Budynki dworskie tzw. czworaki z początku XX wieku w Dzimierzu,
 • Neogotycki kościół parafialny p.w. Św. Małgorzaty z 1906 r. w Lyskach,
 • Cmentarz z XIV w. wraz z zespołem zabytkowych nagrobków z XIX w. i początku XX w. oraz neogotycką kaplicą grobową rodziny Połedników z XIX w. w Lyskach,
 • Budynek Domu Pomocy Społecznej wzniesiony jako tzw. Dom dla Ubogich przez Józefa Benedykta Połednika w Lyskach,
 • Klasycystyczny dwór z 1800 r., w Lyskach,
 • Krzyż pokutny w kształcie litery „T" z okresu między XIV a XVI w. w Lyskach,
 • „Żelazowiec" - kompleks stawów w Nowej Wsi z rozległymi trzcinowiskami i zagajnikami polnymi,
 • Neoromański kościół z 1905 r. p.w. Św. Mikołaja - patrona najstarszych kościołów śląskich w Pstrążnej,
 • Dąb szypułkowy w Pstrążnej o obwodzie 550 cm, wys. ok. 24 m. - pomnik przyrody od 1955r.,
 • „Bednarkowiec" - wzgórze w Raszczycach, na którym stał niegdyś drewniany zamek, browar, chlewnia i owczarnia. Do dziś zachowały się fundamenty budowli wraz z lochami (piwnicami) o sklepieniu krzyżowo - żebrowym wspartym na filarach,
 • Neoromański kościół parafialny p. w. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza z 1911 r. wraz z cmentarzem z XVII w. w Raszczycach,
 • Drewniano - murowany dom w Suminie, wzniesiony na planie litery „L" z 1870 r. na wcześniejszych fundamentach,
 • Budynek polskiego urzędu celnego i posterunku policji w Suminie przy dawnej granicy polsko - niemieckiej, istniejącej w latach 1922 - 1939r.,
 • Dolina rzeczna środkowej Suminy - lasy łęgowe i mokradła, miejsca żerowania bobrów europejskich, Pałacyk Myśliwski na Winnej Górze w Zwonowicach z około 1887 r. zbudowany przez księcia raciborskiego na miejscu dawnego folwarku pocysterskiego. Ze szczytu Winnej Góry można podziwiać widok części powiatu rybnickiego i wodzisławskiego,
 • Las Życiński (uroczysko Żytna) z najgrubszym drzewem tego lasu - Dąb Eliasz o obwodzie 452 cm z kamieniem wrośniętym w pień na wysokości 4 m,
 • Dom w Żytnej z najstarszą częścią wybudowaną w 1887r.
 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty