Mszana

Gmina Mszana położona jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego. W układzie geograficznym obszar gminy leży w kotlinie Raciborsko-Oświęcimskiej w południowowschodniej części Płaskowyżu Rybnickiego. Gmina Mszana obejmuje w swych granicach obszar o powierzchni 31,32 km2 i liczy ponad 7000 mieszkańców. Pod względem administracyjnym gmina Mszana jest jedną z gmin powiatu wodzisławskiego, będącą jego najbardziej na wschód wysuniętą gminą.

Mszana jest ośrodkiem o korzystnym położeniu geograficznym, atrakcyjnym dla inwestorów, bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców. Usytuowanie gminy Mszana w bliskości towarowych i pasażerskich sieci transportowych, jak: istniejąca sieć dróg ekspresowych, budowa autostrady A1 oraz drogi południowej, daje gminie korzystną pozycję strategiczną.

Gmina Mszana jest gminą wiejską, obejmuje trzy sołectwa: Mszana , Połomia i Gogołowa. Mszana leży na trasie łączącej Wodzisław Śląski i Jastrzębie Zdrój. Wybudowany w ostatnich latach budynek wielofunkcyjny mieści w sobie Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Zdrowia, Aptekę, Przedszkole, Pocztę, Filię Banku, pracownię geodety. W ten sposób można załatwić wiele spraw w jednym miejscu.

Historia

Pierwsze wzmianki o Mszanie w tekstach źródłowych pochodzą z 1305 roku. Wtedy to Mszana istniała jako wieś założona na prawie niemieckim. Najazd tatarski z roku 1241 szczególnie dotkliwie zniszczył tereny księstwa opolsko-raciborskiego, w skład którego wchodziła ziemia wodzisławska. Tatarzy osiedlili się na tej ziemi i przyjęli chrześcijaństwo. Podtrzymując wielowiekową tradycję przodków część mieszkańców nadal hoduje konie. Można więc przyjąć, że Mszana została założona pod koniec XIII w.

Kultura i sport

Gmina Mszana posiada rozbudowaną bazę sportowo-rekreacyjną. Na terenie gminy funkcjonują dwa Wiejskie Ośrodki Kultury i Rekreacji oraz Gminny Ośrodek Sportu, prowadzące szeroko rozwiniętą działalność kulturalną i rekreacyjno-sportową. Mieszkańcy gminy oraz goście mogą skorzystać z krytej pływalni, sauny i solarium w Połomi a w okresie letnim z otwartego basenu kąpielowego w Mszanie. Ośrodki kultury ciągle dostarczają ciekawych form rozrywki i wypoczynku w postaci fachowo przygotowanych festynów, majówek, koncertów, pokazów i wystaw. Lokalne imprezy zawsze uświetnia swoimi występami zespół folklorystyczny „Połomianka" i zespół śpiewaczy „Mszanianka". Prężnie działają na terenie gminy dwa kluby sportowe :KS „Start" Mszana oraz KS „Płomień" Połomia. Gmina prowadzi aktywną współpracę międzynarodową z partnerskimi gminami z Niemiec: Griesstätt , oraz z Czech: Stěbořice oraz z gminą Krynki położoną we wschodniej części województwa podlaskiego.

Architektura sakralna

Spośród zachowanych wartości architektury sakralnej na terenie gminy wyróżnić należy:

  • Plebania w Połomi klasycystyczna z I ćw. XIXw. Podlega całkowitej ochronie prawnej (wpisana do rejestru zabytków województwa śląskiego pod nr 741/66) oraz teren cmentarza z 1 połowy XIVw. Na terenie cmentarza rośnie lipa - pomnik przyrody.
  • Kościół p.w. NNMP w Połomi, poświęcony w 1951 roku. Budowę rozpoczęto w październiku 1948 roku.
  • Kościół p.w. Św. Jerzego w Mszanie neogotycki z 1898r. wraz z terenem wokół kościoła (cmentarz parafialny z 1 poł. XVIw.).
 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty