Pietrowice Wielkie

Gmina Pietrowice Wielkie znajduje się na południowo- zachodnim krańcu Polski. Malownicze krajobrazy i specyficzny klimat wynikają z jej położenia u wylotu Bramy Morawskiej, pomiędzy Karpatami a Sudetami. Od południa na odcinku 3,3 km przebiega granica z Republiką Czeską. W podziale administracyjnym gmina należy do powiatu raciborskiego, województwa śląskiego. Zajmuje powierzchnię 68,07 km2 i zamieszkiwana jest przez 7200 mieszkańców. Przeważającą część gminy stanowią użytki rolne, w tym grunty orne, łąki, pastwiska, lasy i tereny zielone. Do Gminy Pietrowice Wielkie należy 11 sołectw: Amandów, Krowiarki, Maków, Pawłów, Żerdziny, Kornice, Cyprzanów, Lekartów, Samborowice, Gródczanki, Pietrowice Wielkie.

Bogactwem Gminy Pietrowice Wielkie są cenne zabytki, dokumentujące przeszłość tego regionu. Do najciekawszych należą: drewniany pątniczy kościółek Św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich, zbudowany w roku 1667, położony w odległości 2 km od kościoła parafialnego. Kolejnym zabytkiem jest pałac zamkowy w Krowiarkach, wzniesiony w 1826 roku przez Ernesta Joachima Strachwitza, wcześniej znajdował się w tym miejscu drewniany zamek z XVII wieku.

Swoistą niepowtarzalność architektoniczną prezentują także kościoły parafialne na terenie gminy, zlokalizowane w Krowiarkach, Makowie, Pawłowie, Cyprzanowie, Samborowicach, Pietrowicach Wielkich. Obok budowli sakralnych, jakimi są kościoły w naszych parafiach, trudno nie wspomnieć o przepięknych kapliczkach modlitewnych zlokalizowanych najczęściej przy głównych drogach oraz krzyżach śródpolnych, które przypominają o historii tej ziemi. Wspaniałym zabytkiem sołectwa Samborowice jest dworek, przy którym w przeszłości mieścił się młyn wodny. Ciekawostkę architektoniczną gminy stanowi tzw. zabudowa frankońska w sołectwie Cyprzanów.

Nieodłącznym elementem krajobrazu Gminy Pietrowice Wielkie są malownicze szczególnie w okresie wiosenno-letnim, rozległe pola uprawne i łąki a wśród nich miejsca zadrzewione, zagajniki, lasy oraz parki i aleje drzew. Jednym z ciekawszych obiektów jest rozległy park przy zespole pałacowym w Krowiarkach, będący parkiem krajobrazowym z licznymi okazami starodrzewia oraz drzew egzotycznych m.in. żywotnik olbrzymi. Ciekawostkę przyrodniczą stanowi także alejka prowadząca do lasu w Kornicach.

Omawiając tereny zielone należy zatrzymać się na chwilę w dolinie Św. Krzyża, gdzie wokół kościółka powstaje arboretum, w którym ostatnio nasadzono ok. 4000 szt. drzew. Piękny zakątek stanowi dolina rzeki Troi, położona wśród malowniczych łąk. Krajobraz lasów, pól i łąk wzbogacony jest obecnością różnej wielkości stawów. Potwierdzeniem piękna przyrody tego terenu jak i jego czystości i harmonii z naturą jest z pewnością fakt istnienia na terenie gminy wielu bocianich gniazd.

Gmina dysponuje bogatym i zróżnicowanym zapleczem rekreacyjnym, z którego korzysta wielu mieszkańców i przybywających do gminy gości. Wskazując bazę wypoczynku i rekreacji należy wspomnieć o: kilku boiskach sportowych, na których rozgrywane są mecze klubowe (umożliwiają one również organizację imprez oraz pikników rodzinnych), salach gimnastycznych, zlokalizowanych przy szkołach, korcie tenisowym, który znajduje się w Pietrowicach Wielkich przy Szkole Podstawowej.

Teren gminy sprzyja organizacji wycieczek rowerowych. Piękne krajobrazy można podziwiać przemieszczając się po bezpiecznych ścieżkach rowerowych. Niemałą atrakcję dla zwiedzających stanowi stadnina koni położona w Kornicach. Przyjemnie można spędzać czas z najmłodszymi pociechami na umiejscowionych we wszystkich sołectwach placykach zabaw. się tradycyjny objazd pól. Całość obrzędu kończy się wyścigiem konnym oraz festynem, na którym odbywają się zawody w skokach przez przeszkody jak i pokaz ujeżdżania koni.

Od kilku lat organizowana jest Eko - Wystawa, na której prezentowane są głównie nowoczesne systemy grzewcze. Oprócz tego każdy zwiedzający ma możliwość poznania nowinek budowlanych oraz różnych ciekawostek mających zastosowanie w domu i ogrodzie. Całość imprezy ma charakter pikniku rodzinnego.

Gmina Pietrowice Wielkie jest także doskonałym miejscem na lokalizację tzw. „miejsca na ziemi", w którym można zakładać rodzinę, wychowywać dzieci i prowadzić codzienne życie. Na jej terenie jest bowiem dobrze rozwinięta infrastruktura oświatowa. Gmina posiada 4 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum oraz przedszkola z nowoczesnym wyposażeniem. Placówki te prezentują wysoki poziom nauczania, co potwierdzone jest osiągnięciami uczniów. Nie brak również sieci bibliotek, świetlic wiejskich oraz Gminnego Centrum Informacji. Bezpłatnie można skorzystać z Internetu oraz innych usług teleinformatycznych. Problemy zdrowotne rozwiązywane są w Ośrodku Zdrowia w Pietrowicach Wielkich oraz w Krowiarkach. Nad sprawami bezpieczeństwa czuwa miejscowy Posterunek Policji w Pietrowicach Wielkich.

Potencjałem gospodarczym gminy jest dobrze rozwinięte rolnictwo oraz lokalizacja większych i mniejszych firm. Wiele z nich może pochwalić się międzynarodową renomą. Firmy rzemieślnicze i usługowe cechują się dobrą jakością swoich produktów i usług. Gmina Pietrowice Wielkie otwarta jest dla przedsiębiorców, którzy chcą zlokalizować swoją działalność na jej terenie, bowiem przygotowywane są miejsca pod nowe inwestycje.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty