10 lat Euroregionu Silesia

Euroregion Silesia ma za sobą pierwszych dziesięć lat istnienia. I tak samo jak w życiu człowieka tych pierwszych dziesięć lat życia euroregionu w zasadniczy sposób wpłynęło na jego dalszy wzrost i rozwój. Po pierwszych nieśmiałych kroczkach w dziedzinie polsko-czeskiej współpracy transgranicznej i pokonaniu pierwszych chorób wieku dziecięcego Euroregion Silesia wyrósł i wzmocnił się, a dziś jest stabilnym, funkcjonalnym i doświadczonym euroregionem, który jest pełnowartościowym partnerem wielu czeskich, polskich i europejskich instytucji przy rozwiązywaniu problematyki transgranicznej. Jego dziesięcioletni rozwój przebiegał ponadto w okresie ważnych wydarzeń europejskich, jakimi były wejście Republiki Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w 2004 roku, przystąpienie obu krajów do strefy Schengen w 2007 roku, uchwalenie dyrektywy europejskiej o tzw. europejskich ugrupowaniach współpracy terytorialnej, które stanowią całkiem nowy typ podmiotów w Europie i które otwierają nowe możliwości właśnie przed euroregionami, i wreszcie systematyczne wsparcie finansowe polsko-czeskiej współpracy transgranicznej ze strony Unii Europejskiej, zainaugurowane w 1999 roku.

Dzisiejszy Euroregion Silesia bez wątpienia posiada wszystkie podstawowe atrybuty euroregionu, jakie definiuje Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych. „Mimo, że euroregiony nie są pod względem formy prawnej i organizacji całkiem jednakowe, mają wiele wspólnych cech: są trwałe, mają własną tożsamość odrębną od swoich członków, mają własne zaplecze administracyjne, techniczne i źródła finansowe, mają własne wewnętrzne kompetencje decyzyjne." Także poprzez swój system pracy i realizację współpracy transgranicznej Euroregion Silesia wypełnia typowe znamiona euroregionu: jego działalność nie jest działalnością dwóch niezależnych regionów przygranicznych, ale jest zorientowana transgranicznie, poprzez swoją działalność spełnia funkcję koordynatora współpracy transgranicznej w najróżniejszych dziedzinach, wykorzystuje swoje własne zasoby - kadrowe, techniczne i finansowe do wsparcia działań transgranicznych innych podmiotów.

W listopadzie 2006 Euroregion Silesia otrzymał honorowe wyróżnienie Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych za nadzwyczajne sukcesy w dziedzinie europejskiej współpracy transgranicznej.

W 2007 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych RCz przyznało czeskiej i polskiej części euroregionu srebrny medal Jana Masaryka za wieloletni i czynny wkład w rozwój czesko-polskiej współpracy transgranicznej.

x

Uznanie dla Euroregionu Silesia jest wyzwaniem do dalszego rozwoju, ale jednocześnie zobowiązaniem, które trzeba spełnić także w nadchodzącej dekadzie. W kolejnych latach euroregion musi zdać egzamin nie tylko w oczach oficjalnych, czeskich, polskich i europejskich instytucji, ale przede wszystkim w oczach swoich mieszkańców po obu stronach granicy. Przecież to ich dobre warunki życia, ich dobre wzajemne stosunki i porozumienie, ich wysiłek zmierzający do pokonania czy całkowitego usunięcia przeszkody zwanej granicą państwową - właśnie to jest sensem współpracy transgranicznej. A współpraca transgraniczna jest sensem Euroregionu Silesia.

„Przed Czechami i Polakami stoi wyzwanie, by skoncentrować swoją działalność na rozwoju kontaktów bezpośrednich między przedstawicielami administracji państwowej, reprezentantami życia gospodarczego, organizacjami społecznymi i regionami, powiatami i gminami. Możliwości rozwoju tego rodzaju współpracy są uwarunkowane przez wsparcie odpowiednich instytucji europejskich. Na wszystkich poziomach współpracy czescy i polscy partnerzy, z uwzględnieniem interesów swoich obszarów i rozwoju regionu, muszą koordynować współpracę i realizować wspólne zadania.

Granica między Republiką Czeska a Polską, teraz wewnętrzna granica UE, musi być elementem jednoczącym rejony przygraniczne. Wobec unijnej polityki wyrównywania dysproporcji w rozwoju regionów konieczne jest wypracowanie wspólnej strategii rozwoju regionu pogranicza Polski i Czech, a potem budowanie na jej podstawie".
(ze wstępu do protokołu z X-go posiedzenia Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, jakie odbyło się w dniach 21 - 22 października 2004 w Opawie).

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty