Działalność Euroregionu Silesia

STATUT Euroregionu Silesia

(wyciąg)

Art. III
Zasięg terytorialny, przedmiot działalności

 1. Głównym przedmiotem działalności Euroregionu jest wspieranie i realizacja współpracy polsko-czeskiej na obszarze regionów przygranicznych polskiego Śląska i czeskiego Śląska oraz Moraw (zwany dalej "regionem przygranicznym") w celu zmniejszenia negatywnego wpływu istniejącej granicy państwowej, zapewnienia równomiernego rozwoju obszaru przygranicznego na obu stronach granicy i tym samym umożliwienia płynnej integracji tego obszaru w ramach Unii Europejskiej.
 2. W ramach współpracy polsko-czeskiej Euroregion realizuje przede wszystkim następujące zadania:
  • rozwiązuje wspólne problemy w dziedzinie infrastruktury transportowej i przejść granicznych, względnie miejsc przekraczania granicy państwowej
  • rozwiązuje wspólne problemy w dziedzinie środowiska
  • wspiera rozwój turystyki i ruchu turystycznego w regionie przygranicznym
  • wspiera współpracę pomiędzy szkołami i młodzieżą po obu stronach granicy państwowej
  • wspiera współpracę transgraniczną innych podmiotów po obu stronach granicy państwowej
  • troszczy się o wspólne dziedzictwo kulturowe
  • wspiera rozwój kultury, edukacji i sportu w regionie przygranicznym
  • wspiera wymianę doświadczeń i informacji w dziedzinie rynku pracy
  • wspiera współpracę w dziedzinie gospodarczej i handlowej
  • wspiera profilaktykę oraz rozwiązywanie skutków klęsk żywiołowych
  • wspiera wspólne planowanie rozwoju regionu przygranicznego
  • przekazuje informacje o regionie przygranicznym oraz zapewnia jego prezentację
  • wspiera idee integracji europejskiej
 3. W związku ze wspieraniem i realizacją współpracy polsko-czeskiej Euroregion ponadto wszechstronnie zabezpiecza warunki do korzystania z programów pomocowych dotyczących tej współpracy.

Zgodnie ze wspólnym statutem Euroregion Silesia zajmuje się wspólnymi interesami w dziedzinie transgranicznej infrastruktury transportowej, wspólnymi problemami w dziedzinie środowiska naturalnego, wspiera rozwój transgranicznego ruchu turystycznego, współpracę między szkołami i młodzieżą po obu stronach granicy, rozwój kultury, edukacji i sportu po obu stronach swojego obszaru przygranicznego, dba o dziedzictwo społeczno-kulturalne, wspiera współpracę gospodarczą i handlową, wspólne planowanie rozwoju regionu przygranicznego, zapewnia prezentowanie tego obszaru i spełnia inne zadania, którymi stara się przyczynić do zrealizowania celów Unii Europejskiej w dziedzinie europejskiej współpracy terytorialnej.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty