Edukacja

Na terenie czeskiej części Euroregionu Silesia znajduje się wiele średnich i pomaturalnych szkół zawodowych, a także cztery szkoły wyższe - Uniwersytet Śląski w Opawie, w Ostrawie z kolei Wyższa Szkoła Górnicza (báňská) - Uniwersytet Techniczny, Uniwersytet Ostrawski i Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości. Szkoły te, oprócz standardowych kierunków, oferują także możliwość nauki unikatowych specjalności, jakimi są np. sztuki plastyczne związane z reklamą, obejmujące rysunki i ilustracje, studium artystyczno-rzemieślnicze ukierunkowane na budowę organów czy akademickie studium bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty