Działalność w zakresie edukacji, kultury i sportu

Przy realizacji głównego przedmiotu swojej działalności, jakim jest wsparcie i rozwój czesko-polskiej współpracy, Euroregion Silesia zwraca dużą uwagę na transgraniczną współpracę szkół. Dzieci i młodzież nie mają uprzedzeń, jakie wobec swoich sąsiadów za granicą ma wielu dorosłych, w swoich kontaktach są bezpośrednie, spontanicznie, chcą poznawać nowych ludzi, pragną nowych przeżyć - a to wszystko jest gwarancją działań przynoszących prawdziwy efekt transgraniczny. Szkoły można uznać za głównych „aktorów" współpracy transgranicznej na terenie Euroregionu Silesia, dlatego pracownicy obu sekretariatów właśnie szkołom poświęcają wiele uwagi: pomagają w wyszukiwaniu partnerów transgranicznych z uwzględnieniem odrębności różnych typów szkół po obu stronach granicy, dostarczają inspiracji i pomocy metodycznej w przygotowaniu i realizacji wspólnych działań transgranicznych, organizują specjalne seminaria i wykłady w szkołach, umożliwiają studentom praktykę w sekretariatach.

Dzięki finansowemu wsparciu współpracy transgranicznej ze strony Unii Europejskiej i pomocy ze strony pracowników czeskiego i polskiego sekretariatu Euroregionu Silesia od 2001 roku zrealizowano dziesiątki projektów przedłożonych przez szkoły. Chodziło zarówno o projekty kulturalno-edukacyjne czy sportowe, jak i o projekty ukierunkowane np. na ochronę środowiska naturalnego, specjalistyczne praktyki wymiany uczniów i studentów, zapobieganie zjawiskom patologicznym i inne.

Także długotrwała, regularna współpraca pracowników obu sekretariatów ze studentami przy przygotowywaniu ich prac seminaryjnych, licencjackich czy dyplomowych przynosi swoje owoce w postaci stale rosnącej świadomości i zainteresowania problematyką euroregionów i współpracy transgranicznej. W archiwum Euroregionu Silesia można dzięki temu znaleźć takie prace, jak np. „Euroregiony i ich prezentacja", „Porównanie euroregionów Republiki Czeskiej" czy „Euroregiony w europejskich procesach integracyjnych".

Jednym z ważnych działań w zakresie edukacji było wydanie czesko-polskiego podręcznika „Wspólne dziedzictwo raciborsko-opawskie" autorstwa Norberta Miky i Šárki Bělastovej, doświadczonych nauczycieli reprezentujących obie strony granicy. Chodzi o podręcznik szkolny do nauczania regionalnego, który jest pisany w formie lustrzanego odbicia (z jednej strony po polsku, a z drugiej po czesku) i który może być wykorzystywany po obu stronach granicy. Podręcznik ten „może stanowić model dla podobnych prac napisanych w innych miejscach naszego pogranicza... Doskonale realizuje cel i zadania sformułowane w programie nauczania regionalnego. Jest napisany przystępnym i prostym językiem, dlatego będzie znakomicie służyć edukacji młodego pokolenia". (fragment recenzji naukowej sporządzonej przez prof. dr hab. Antoniego Barciaka).

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty