Ważne wydarzenia okresu 1998 - 2008

Rok 1998

5 maja 1998 - Racibórz

Założenie „Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry".

7 lipca 1998 - Opawa

Założenie „Regionalnego Stowarzyszenia ds. Czesko-Polskiej Współpracy Śląsk Opawski" (dziś Euroregion Silesia-CZ).

20 września 1998 - Opawa

Podpisanie umowy o współpracy między: Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry" a „Regionalnym Stowarzyszeniem ds. Czesko-Polskiej Współpracy Śląsk Opawski" pod nazwą Euroregion Silesia.

Rok 1999

3 grudnia 1999 r. - Opawa

Podpisanie deklaracji o potrzebie rekonstrukcji drogi łączącej główne miasta Euroregionu Silesia, łącznie ze zwiększeniem przepustowości międzynarodowego przejścia granicznego Sudice - Pietraszyn i wybudowaniem obwodnic miejscowości i miast na tej trasie.

Rok 2000

15 marca 2002 - Opawa

Podpisanie powiązanej deklaracji o potrzebie rekonstrukcji drogi łączącej główne miasta Euroregionu Silesia.

Rok 2001

3 - 5 września 2001 - Wrocław

Na VII Posiedzeniu Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej została utworzona podgrupa robocza do spraw euroregionów, współprzewodniczącymi tej grupy roboczej zostali najwyżsi rangą przedstawiciele Euroregionu Silesia: Andrzej Markowiak i Jan Mrázek.

Rok 2002

5 lipca 2002 - Nestměly (Węgry)

Podpisanie umowy o współpracy między Euroregionem Silesia a węgiersko-słowackim Euroregionem Vah-Dunaj-Ipel.

Rok 2003

3 kwietnia 2003 - Opawa

Walne zgromadzenie czeskiej części Euroregionu Silesia zatwierdziło zmianę nazwy „Regionalnego Stowarzyszenia ds. Czesko-Polskiej Współpracy Śląsk Opawski" na nazwę „Euroregion Silesia-CZ".

4 - 6 czerwca 2003 - Racibórz, Opawa

Euroregion Silesia zorganizował XII Forum Polskich Regionów Granicznych.

Rok 2004

6 maja 2004 - Esztergom (Węgry)

Euroregion Silesia jako jeden z członków założycieli podpisał akt założycielski Rady Konsultacyjnej Euroregionów Krajów Grupy Wyszehradzkiej.

21 - 22 października 2004 - Opawa

Euroregion Silesia uczestniczył w jubileuszowym X posiedzeniu Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej w Opawie.

Rok 2005

kwiecień 2005

Została rozpoczęta współpraca Euroregionu Silesia z francusko-niemieckim REGIO PAMINA.

12 maja 2005 - Racibórz, Opawa

Wyjazdowe posiedzenie Komisji do spraw Unii Europejskiej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w Euroregionie Silesia, podczas którego zostały omówione zagadnienia swobodnego poruszania się osób na polsko-czeskiej granicy, finansowanie polsko-czeskiej współpracy transgranicznej, problematyka europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej i zostały przedstawione wybrane projekty transgraniczne współpracy szkół.

4 lipca 2005

inauguracja Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach programu Inicjatywy INTERREG IIIA Republika Czeska - Polska.

Rok 2006

marzec - maj 2006 - Opole

Rozmowy przedstawicieli Euroregionu Silesia z przedstawicielami województwa opolskiego, kraju morawsko-śląskiego i Dyrekcji Dróg i Autostrad RCz w sprawie rekonstrukcji drogi łączącej główne miasta Euroregionu Silesia.

23 - 25 listopada 2006 - Pampeluna (Hiszpania)

Podczas międzynarodowej konferencji Euroregionowi Silesia zostało przyznane honorowe wyróżnienie Stowarzyszenia Europejskich Regionów Przygranicznych za studium „Border Crossing w Euroregionie Silesia".

Rok 2007

październik 2007 - Bruksela

Komitet Regionów UE utworzył grupę ekspertów do spraw tzw. europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej pod nazwą „EGTC Expert Group", członkiem tej grupy została czeska część Euroregionu Silesia.

25 października 2007 - Katowice

Czeska i polska część Euroregionu Silesia otrzymały odznaczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RCz - srebrny medal Jana Masaryka za długoletni i czynny wkład w rozwój czesko-polskiej współpracy transgranicznej.


Podczas uroczystego spotkania z okazji święta państwowego Republiki Czeskiej w pomieszczeniach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przedstawiciele Euroregionu Silesia odebrali z rąk konsula generalnego RCz w Katowicach Jozefa Byrtusa odznaczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RCz. Nagrodzona została zarówno działalność obu części euroregionu, jak i jednostek, docenionych za wieloletni osobisty wkład w rozwój czesko-polskiej współpracy transgranicznej. Na zdjęciu po prawej: założyciele Euroregionu Silesia Jan Mrázek i Andrzej Markowiak, wieloletnia sekretarz czeskiej części euroregionu Jana Novotná Galuszková, konsul generalny RCz w Polsce Josef Byrtus, Burmistrz Gminy Kietrz i wieloletni członek najwyższych organów euroregionu Józef Matela oraz Beata Stępień, dyrektor Szkoły Podstawowej w nr 1 w Raciborzu.

20 grudnia 2007 - Cieszyn, Český Těšín

Z okazji przystąpienia nowych państw członkowskich UE do strefy Schengen odbyła się wspólna konferencja Euroregionów Śląsk Cieszyński, Beskidy i Silesia, a na jej zakończenie została podpisana tzw. Deklaracja Cieszyńska.

Rok 2008

28 kwietnia 2008

Inauguracja Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska.

28 listopada 2008 - Opawa, Racibórz

Spotkanie z okazji 10-lecia Euroregionu Silesia.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty