Fundusz Małych Projektów

Niepodzielną częścią programów UE przeznaczonych do wsparcia współpracy transgranicznej są „fundusze małych projektów", za których pośrednictwem są finansowane te najmniejsze projekty, przede wszystkim o charakterze nieinwestycyjnym. Te małe projekty stanowią wyraz współpracy lokalnych społeczności po obu stronach granicy, ich głównym celem jest rozwój stosunków międzyludzkich, wspólnych edukacyjnych, kulturalnych i innych zajęć czasu wolnego, usług publicznych itp.

Chociaż program Phare CBC Republika Czeska - Polska (1999-2003) był ukierunkowany przede wszystkim na wsparcie dużych projektów inwestycyjnych, w ramach tzw. Wspólnego Funduszu Małych Projektów wspierane były także mniejsze, nieinwestycyjne projekty typu people-to-people (do wysokości 50 000 EUR). Na te małe projekty zostało wydzielone maksymalnie 10% z całkowitych środków finansowych programu na dany rok.

W programie INTERREG IIIA Republika Czeska - Polska (2004-2006) na wsparcie najmniejszych projektów zostały przeznaczone odrębne środki w ramach Priorytetu II o nazwie Fundusz Mikroprojektów. Na to przedsięwzięcie zostało przeznaczonych 15% z całkowitych środków finansowych, co stanowiło dopłatę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 5,1 mln EUR na cały okres programu. Tzw. mikroprojekty były projektami z maksymalną dotacją do 20 000 EUR.

Dotychczas największa ilość środków finansowych na małe projekty lokalnych społeczności jest wydzielona w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska (2007-2013). Fundusz Mikroprojektów, który jest odrębnym obszarem wsparcia tego programu, stanowi 20% z całkowitych środków finansowych, co wynosi 43,8 mln EUR. Maksymalna dotacja na mikroprojekt została podwyższona do 30 000 EUR.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty