„Euroregion Silesia-CZ” – czeska część Euroregionu Silesia

W odróżnieniu od polskiego stowarzyszenia członkami założycielskimi czeskiego stowarzyszenia były tylko dwa miasta - Opawa i Krnov. Prezydent miasta Opawy pan Jan Mrázek i burmistrz miasta Krnova pan Bedřich Marek na podstawie uchwał rad obu miast dnia 7 lipca 1998 w Opawie podpisali umowę o powołaniu „Regionalnego Stowarzyszenia ds. Czesko-Polskiej Współpracy Śląsk Opawski" z siedzibą w Opawie, na czele z panem Janem Mrázkem. Stowarzyszenie to zostało założone jako stowarzyszenie celowe osób prawnych zgodnie z obowiązującym kodeksem cywilnym i dnia 11 sierpnia 1998 zostało zarejestrowane w Urzędzie Powiatowym w Opawie.

Zakładając regionalne stowarzyszenie, Opawa i Krnov dały impuls kolejnym miastom i gminom powiatów Opawa i Bruntal do wzajemnej współpracy i już na II Walnym Zgromadzeniu w lutym 1999 byli obecni przedstawiciele nowych członków: miejscowości Stěbořice, Sudice i Úvalno oraz miasta Nový Jičín, dzięki czemu zakres działania euroregionu rozszerzył się także na teren powiatu Nový Jičín i jednocześnie także na terytorium północnych Moraw. Dwa lata po założeniu regionalne stowarzyszenie miało 22 członków z rad gmin i miast. W 2001 roku członkami stowarzyszenia stały się wszystkie gminy mikroregionu o nazwie Macierz Śląska (Matice Slezská) i w 2002 roku członkami stowarzyszenia było już 58 gmin i miast. W kolejnych latach baza członkowska rozszerzała się już tylko o pojedynczych członków, a niektóre gminy, odwrotnie, wystąpiły ze stowarzyszenia. Chodziło zwłaszcza o gminy z powiatu Bruntal, które były jednocześnie członkami stowarzyszenia tworzącego sąsiedni Euroregion Pradziad i po kilku latach podwójnego członkostwa postanowiły pozostać członkami tylko jednego euroregionu.

Przede wszystkim ze względu na poszerzanie się bazy członkowskiej, a zatem także terytorialnego zasięgu działania stowarzyszenia, w 2003 roku zdecydowano o zmianie nazwy stowarzyszenia na Euroregion Silesia-CZ. Nazwa ta z jednej strony jednoznacznie oddaje fakt, że stowarzyszenie jest czeską częścią Euroregionu Silesia, z drugiej strony nie jest tak ograniczająca geograficznie jak nazwa pierwotna oraz jest prostsza i bardziej praktyczna w codziennym użyciu. Pod tą nazwą stowarzyszenie zostało przerejestrowane w Urzędzie Kraju Morawsko-Śląskiego (kraj - odpowiednik polskiego województwa), który po zlikwidowaniu urzędów powiatowych przejął agendę stowarzyszeń tego typu.

Maksymalną liczbę gmin i miast członkowskich czeskie stowarzyszenie osiągnęło w 2004 roku - łącznie 61. Całkowita liczba mieszkańców tych 61 gmin i miast członkowskich była jednak niższa od całkowitej liczby mieszkańców 19 gmin i miast członkowskich polskiego stowarzyszenia - po czeskiej stronie chodziło w przybliżeniu o terytorium z 230 tysiącami mieszkańców, po polskiej stronie z kolei o terytorium w przybliżeniu z 280 tysiącami. Ten pozorny paradoks jest oczywiście spowodowany odrębnym podziałem administracyjnym Polski, gdzie w odróżnieniu od Republiki Czeskiej został zachowany system gmin zbiorczych, które składają się z większej liczby wsi (miejscowości) i stanowią w ten sposób zawsze większe całości niż czeskie obce (czeska obec = polska miejscowość i jej okolica).

W listopadzie 2008 nowym członkiem stowarzyszenia zostało miasto statutowe Ostrawa, z którym Euroregion Silesia zaczął współpracować wkrótce po swoim założeniu. Zatwierdzenie oficjalnego członkostwa w euroregionie ze strony organów miasta Ostrawy było godnym dopełnieniem rozwoju wzajemnej długoletniej współpracy. Dzięki rozszerzeniu bazy członkowskiej o trzecie pod względem wielkości miasto Republiki Czeskiej doszło do znaczącego rozszerzenia terytorium, na którym działa Euroregion Silesia. W ten sposób 10 lat po założeniu czeskie stowarzyszenie, u narodzin którego stały dwa miasta, ma 58 członków i obejmuje obszar z ponad pół milionem mieszkańców na terenie 4 powiatów (Opawa, Bruntal, Nový Jičín i Ostrawa-miasto).

Ponieważ statut regionalnego stowarzyszenia już od początku umożliwiał w formie członkostwa stowarzyszonego przyłączenie także innych podmiotów niż tylko gmin i miast, pierwszymi członkami stowarzyszonymi stały się wiosną 1999 Uniwersytet Śląski w Opawie i Izba Gospodarcza Opawa. W 2000 roku kolejnym członkiem stowarzyszonym stała się Macierz Śląska, ważna organizacja kulturalno-oświatowa z historią sięgającą aż do 1877 roku(1). W 2002 roku stowarzyszenie spróbowało rozszerzyć swoją bazę o kolejnego członka stowarzyszonego - Kraj Morawsko - Śląski. Ponieważ jednak na terenie Kraju Morawsko - Śląskiego znajdują się jeszcze 3 euroregiony (Śląsk Cieszyński, Beskidy i część Euroregionu Pradziad), kraj nie przyjął złożonej przez stowarzyszenie propozycji członkostwa, dlatego że wskutek tego członkostwa powstałby nierówny stosunek do euroregionów na terenie kraju. Decyzja ta nie zakłóciła relacji kraju z Euroregionem Silesia i przez lata rozwinęła się dobra, wzajemna współpraca. Decyzja nie zakłóciła także innych wysiłków stowarzyszenia, zmierzających obecnie do rozszerzenia bazy członków stowarzyszonych o szkoły wyższe z terenu euroregionu.

Na czele stowarzyszenia od założenia w 1998 roku do marca 2004 stał doc. Jan Mrázek, prezydent i późniejszy wiceprezydent miasta Opawy. W czasie prawie sześcioletniego okresu, gdy piastował stanowisko prezesa czeskiego stowarzyszenia, a także stanowisko przewodniczącego całego Euroregionu Silesia (na zmianę z Andrzejem Markowiakiem), doszło do niezwykłego rozwoju współpracy czesko-polskiej. O wysokim poziomie tej współpracy w 2003 roku z uznaniem wyraził się też polski ambasador Andrzej Krawczyk podczas wizyty w Opawie, a współpracę „głównych" miast Euroregionu Silesia, Opawy i Raciborza, uznał za wzorową. W marcu 2004 na prezesa stowarzyszenia został wybrany nowy prezydent Opawy Zbyněk Stanjura.

(1) Ta Macierz Śląska (Matice slezská) jest innym podmiotem niż wymieniony wyżej mikroregion Macierz Śląska. Historyczna organizacja Macierz Śląska jako towarzystwo ma statut członka stowarzyszonego, mikroregion Macierz Śląska jako związek gmin jest zwyczajnym członkiem stowarzyszenia

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2020 | kontakty