Historia Euroregionu Silesia

Historia Euroregionu Silesia Euroregion Silesia jest jednym z najmłodszych euroregionów czesko-polskiego pogranicza. Powstał we wrześniu 1998 wkrótce po powstaniu dwóch sąsiednich euroregionów – Pradziad i Śląsk Cieszyński i wypełnił w ten sposób lukę na historycznym terytorium Górnego Śląska.

Miasta i gminy tego obszaru były predystynowane do wzajemnej współpracy za sprawą wspólnego rozwoju historycznego. Do podzielenia tego jednolitego terytorium granicą państwową doszło dopiero w 1742 roku, gdy Maria Teresa w wojnie z królem Prus Fryderykiem II Wielkim przegrała większą część Śląska. Ziemie Raciborska, Głubczycka i Hluczyńska przeszły pod władzę Prus, podczas gdy Ziemia Opawska i Krnowska pozostały na terenie korony czeskiej pod władzą Habsburgów austriackich i stały się częścią tzw. Śląska Czeskiego (czasem nazywanego też Śląskiem Austriackim). Powstanie granicy państwa spowolniło w ten sposób i w końcu zatrzymało rozwój wzajemnych kontaktów. Nawet wynik II wojny światowej nie połączył tego podzielonego terytorium – Górny Śląsk stał się częścią Polski, a Śląsk Czeski częścią Czechosłowacji. Rozwojowi kontaktów mieszkańców po obu stronach granicy nie sprzyjała też przynależność obu krajów do tzw. obozu socjalistycznego. Mimo, że oba kraje dzieliła tylko "zielona granica", pogranicze było pilnie strzeżone, przekraczanie granicy było możliwe tylko w miejscach oficjalnych przejść granicznych, których było bardzo mało, i było związane z wieloma formalnościami. Naturalne, codzienne kontakty najbliższych sąsiadów były wykluczone.

Z tego powodu prawdziwa czesko-polska współpraca na tym terenie mogła się zacząć rozwijać dopiero po 1989 roku w związku ze zmianami demokratycznymi w obu krajach. Najpierw miała charakter indywidualnej współpracy partnerskiej poszczególnych gmin i miast, stopniowo jednak zyskiwała charakter regionalny. Po początkowych rozważaniach i rozmowach o utworzeniu wielkiego euroregionu „Opolsko-Morawsko-Śląskiego” dnia 3 listopada 1997 została podpisana deklaracja przedstawicieli miast Opawy, Krnova, Raciborza i Głubczyc o utworzeniu wspólnego euroregionu.


3 listopada 1997 przedstawiciele miast Opawy (Jan Mrázek), Krnova (Bedřich Marek), Raciborza (Andrzej Markowiak) i Głubczyc (Dariusz Kaśków) podpisali deklarację o utworzeniu wspólnego euroregionu.

Na podstawie tej deklaracji w ciągu 1998 roku postały następnie po obu stronach granicy dwa stowarzyszenia, które dnia 20 września 1998 roku zawarły wspólnie umowę o współpracy pod nazwą Euroregion Silesia.


20 września 1998 roku w Kaplicy Morawskiej dawnego klasztoru dominikańskiego w Opawie została uroczyście podpisana umowa o utworzeniu Euroregionu Silesia.

20 września 1998 roku w Kaplicy Morawskiej dawnego klasztoru dominikańskiego w Opawie została uroczyście podpisana umowa o utworzeniu Euroregionu Silesia.

Menu z uroczystego obiadu przy okazji utworzenia Euroregionu Silesia dnia 20.09.1998 w Kaplicy Morawskiej w Opawie

Aperitif
Bohemia sekt (szampan)
Zupa
Bulion wołowy z mięsem i kluskami
Danie główne
Różne gatunki mięs Volha, frytki, ryż, surówka
Kawa, deser
 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2020 | kontakty