„Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry” - polska część Euroregionu Silesia

Polską część Euroregionu Silesia tworzy Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry. Kontynuując założenia podpisanej w 1997r. deklaracji o utworzeniu euroregionu „Opolsko-Morawsko-Śląskiego" ówczesny Prezydent Miasta Racibórz Pan Andrzej Markowiak zorganizował w dniu 5 maja 1998 roku w Raciborzu pierwsze Zebranie Gmin Założycielskich Stowarzyszenia. Udział w zebraniu wzięli reprezentanci następujących gmin - z powiatu głubczyckiego: Baborów i Kietrz, z powiatu raciborskiego: Kornowac, Racibórz, Rudnik, z powiatu rybnickiego: Lyski oraz z powiatu wodzisławskiego Lubomia. Na zebraniu zgodnie zdecydowano o złożeniu wniosku do Sądu w sprawie zarejestrowania Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry oraz uzgodniono, iż siedzibą Stowarzyszenia i jednocześnie stolicą Euroregionu Silesia po stronie polskiej będzie miasto Racibórz. W dniu 4 czerwca 1998 roku w odpowiedzi na wcześniej złożone wnioski, zarejestrowano Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach oraz dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach.

Informacja o założeniu Stowarzyszenia była impulsem dla innych gmin z powiatów głubczyckiego, raciborskiego, wodzisławskiego do wstępowania w szeregi Stowarzyszenia. Na pierwszym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 25 czerwca 1998 roku na podstawie podjętych uchwał poszczególnych Rad Gmin do Stowarzyszenia przystąpiły kolejne samorządy: Głubczyce, Branice, Krzanowice, Krzyżanowice, Pietrowice Wielkie i Wodzisław Śląski. Do następnego rozszerzenia terytorium Stowarzyszenia doszło dnia 10.12.1998 roku w związku z przystąpieniem Gminy Gorzyce, a 13.05.1999 był kolejną znaczącą datą, ponieważ kolejne 5 gmin: Kuźnia Raciborska, Marklowice, Mszana, Nędza i Pszów poszerzyły szeregi członków polskiej części Euroregionu Silesia. Potem na przestrzeni 10 lat istnienia Stowarzyszenia liczba jego członków tylko dwa razy ulegała niewielkiej zmianie. Dnia 7 grudnia 2004 w szeregi Stowarzyszenia wstąpiła gmina Rydułtowy, natomiast w lutym 2005 roku Stowarzyszenie opuściła Gmina Nędza. I tak do dnia dzisiejszego Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry tworzy 19 członkowskich gmin.

Na pierwszy Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia wybrano Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Pełny skład pierwszego Zarządu Stowarzyszenia wybrany 25 czerwca 1998 roku obejmował następujące osoby: Andrzej Markowiak - Prezes Zarządu - Prezydent Miasta Racibórz, Dariusz Kaśków - Wiceprezes Zarządu - Burmistrz Miasta Głubczyce, Ireneusz Serwotka - Członek Zarządu - Prezydent Miasta Wodzisław Śląski. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej : Michał Łoziński - Burmistrz Miasta Kietrz, Antoni Wawrzynek - Wójt Gminy Pietrowice Wlk, Grzegorz Gryt - Wójt Gminy Lyski.
Andrzej Markowiak sprawował urząd Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w okresie od czerwca 1998 do stycznia 2007. W tym czasie w latach 1994 - 2001 był równocześnie Prezydentem Miasta Racibórz, natomiast w latach 2001 i 2005 Posłem na Sejm RP. W dniu 29 stycznia 2007 roku uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry pierwszy raz od dnia założenia Stowarzyszenia Prezesem wybrany został nowy Prezydent Raciborza - Mirosław Lenk.

Zgodnie ze Statutem cel jaki wyznaczyło sobie Stowarzyszenie opiera się na wspieraniu idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów gmin członkowskich. Realizowany jest on z uwzględnieniem specyfiki położenia w obszarze przygranicznym. Stowarzyszenie osiąga swój cel poprzez utworzenie polsko - czeskiego Euroregionu, występowanie i zajmowanie stanowisk w sprawach dotyczących samorządu terytorialnego, podejmowanie wspólnych działań w zakresie: planowania i gospodarki przestrzennej, gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska, tworzenie korzystnych warunków dla ponadgranicznej współpracy różnych podmiotów w dziedzinach gospodarki, nauki, oświaty, kultury i sztuki, turystyki, rekreacji i sportu. Dodatkowo Stowarzyszenie wspiera wzajemną pomoc na wypadek katastrof i klęsk żywiołowych, inicjuje wspólne przedsięwzięcia oraz promuje walory zrzeszonych Gmin. Wszystkie zamierzone cele oraz zadania, jakie zrealizowało Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry przez ostatnie 10 lat w znacznej mierze przyczyniły się do intensywnego rozwoju współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-czeskim w Euroregionie Silesia.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2020 | kontakty