Programy UE do wsparcia współpracy transgranicznej

Mimo że w okresie zakładania Euroregionu Silesia w 1998 roku nie istniało systematyczne wsparcie finansowe rozwoju polsko-czeskiego pogranicza i współpracy transgranicznej ze strony Unii Europejskiej, po dziesięciu latach to właśnie programy współpracy transgranicznej odgrywają ważną rolę w działalności euroregionu.

Programy Unii Europejskiej skupiające się przede wszystkim na współpracy transgranicznej są systemowym narzędziem przeznaczonym do zapewnienia wypośrodkowanego i trwałego rozwoju europejskich obszarów przygranicznych. Ten rodzaj wsparcia został zapoczątkowany już w 1990 roku w postaci samodzielnej inicjatywy o nazwie INTERREG, przeznaczonej dla państw członkowskich UE. Od 1994 roku do tej inicjatywy nawiązała inicjatywa oznaczona jako INTERREG II. Inicjatywa ta została już rozbudowana o wsparcie obszarów przygranicznych tych państw, które nie są członkami UE. W krajach tych wsparcie było realizowane w postaci programu Phare CBC (Cross-Border Cooperation = współpraca transgraniczna).

Program Phare CBC Rebublika Czeska-Polska był rozpoczęty w 1999 roku. Program ten został zakończony w 2003 roku, a od następnego roku, kiedy oba kraje stały się członkami Unii Europejskiej, pojawiła się możliwość włączenia do inicjatywy INTERREG III.

W odróżnieniu od dwóch poprzednich inicjatyw, inicjatywa INTERREG III została w okresie finansowania 2000-2006 rozdzielona na trzy podstawowe kierunki, które znamy do dnia dzisiejszego: kierunek działania A - współpraca przygraniczna, kierunek działania B - współpraca transnarodowa i kierunek działania C - współpraca międzyregionalna.

Na program INTERREG IIIA Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2004-2006 zostało przeznaczonych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 34,5 mln EUR dla obu stron czesko-polskiego pogranicza.

W związku ze znacznym rozszerzeniem Unii Europejskiej w latach 2004 i 2007, jednym z trzech podstawowych celów europejskiej polityki spójności dla nowego okresu 2007-2013 stał się cel nazwany Europejska Współpraca Terytorialna. Podobnie jak poprzednia inicjatywa INTERREG III cel ten skupia się również na trzech podstawowych kierunkach działania: na współpracę transgraniczną, transnarodową i międzyregionalną, z czego najważniejszy jest udział współpracy transgranicznej.

Na rozwój współpracy czesko-polskiej przeznaczono z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dzięki pośrednictwu Programu Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013, 219,4 mln EUR.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty