Projekty z obszaru Euroregionu Silesia

Euroregion Silesia wykonuje funkcję Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów po czeskiej stronie na terenie powiatów Opawa, Ostrawa i Nowy Jiczin, po polskiej stronie obszar ten tworzą powiaty głubczycki, raciborski, rybnicki, wodzisławski (część) i miasta na prawach powiatu Rybnik i Żory. O środki finansowe z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia mogą wnioskować organizacje i instytucje non-profit z tego obszaru. W poniższej tabeli są podane środki finansowe dla Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia, które były do rozdysponowania na projekty w ramach programu INTERREG IIIA, zakończonego w 2008 roku, i które są do dyspozycji nowego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej.

środki finansowe EFRR przeznaczone na projekty

Euroregion SilesiaFundusz Mikroprojektów
programu IW INTERREG IIIA
2004-2006
Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013
Część czeska
372 463 EUR2 603 550 EUR
Część polska
525 088 EUR3 315 000 EUR
Łącznie897 551 EUR5 918 550 EUR

Fundusz Mikroprojektów jest przeznaczony przede wszystkim na rozwój współpracy pomiędzy wspólnotami po obu stronach granicy dotyczący najbardziej różnorodnych sfer ludzkiej działalności. Z Funduszu mogą być finansowane projekty z dziedziny kultury, sportu, wychowania, edukacji, ruchu turystycznego, środowiska naturalnego, planowania, rozwoju ekonomicznego, wykorzystania technologii informacyjnych i inne. Treść tematyczna projektów jest naprawdę bardzo szeroka, każdy projekt musi jednak posiadać efekt transgraniczny i musi być realizowany we współpracy z partnerem transgranicznym. W zależności od sposobu włączenia się partnera zagranicznego do przygotowania, realizacji oraz finansowania projektu możemy rozróżnić następujące rodzaje projektów: wspólne i realizowane samodzielnie. Wspólne projekty posiadają wspólny cel, jednak ich formy działania i wydatki przeznaczone na ten cel są rozdzielone pomiędzy partnerów po obu stronach granicy, obaj partnerzy składają wniosek o dotację z Funduszu Mikroprojektów. Projekty realizowane samodzielnie są w całości lub w większości realizowane tylko po jednej stronie granicy i są finansowane jedynie przez jednego z partnerów. Również takie projekty muszą mieć jasno przedstawiony efekt transgraniczny oraz wyznaczone zadania partnera transgranicznego w przygotowaniu i realizacji projektu.

Z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w latach 2005 - 2008 zostały zrealizowane 144 projekty, przy czym środki finansowe przeznaczone dla tego funduszu zostały wykorzystanie prawie w 99%. Na spotkaniu z okazji 10 lat działalności Euroregionu Silesia w listopadzie 2008 w Raciborzu zostały nagrodzone najlepsze z tych projektów, dwa projekty realizowane niezależnie po obu stronach granicy i jeden wspólny projekt.

Jeszcze przed zakończeniem ostatnich projektów w ramach programu INTERREG IIIA został uruchomiony nowy Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia, który jest częścią Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska na okres 2007 - 2013. Kilka razy większa ilość środków finansowych w stosunku do funduszy poprzednich programów, wielkie zainteresowanie ze strony wnioskodawców i wspólnie ponoszona odpowiedzialność euroregionu za prawidłowe wykorzystanie tych środków - wszystko to będzie ważną próbą dla Euroregionu Silesia. Próbą, która wykaże, czy 10 lat działalności w dziedzinie współpracy transgranicznej stanowi dostateczne kwalifikacje do realizowania celów Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje o Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia dla polskich wnioskodawców znajdują sie na www.euroregion-silesia.pl.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty