Sekretariaty Euroregionu Silesia

Żeby zapewnić działalność Euroregionu Silesia konieczne było utworzenie własnych sekretariatów, które pełniłyby funkcje organów wykonawczych obu stowarzyszeń tworzących euroregion. Pomimo trudnych początków, dzięki nadzwyczajnemu wsparciu, jakiego euroregionowi udzieliły miasta Opawa i Racibórz, a także dzięki wszystkim gminom i miastom członkowskim, które od początku uczestniczyły w finansowaniu działalności sekretariatów, udało się zbudować silne zaplecze personalne i techniczne. Oba sekretariaty mają obecnie do dyspozycji biura z własnym fachowym personelem, realizującym wszystkie konieczne zadania.

Na czele polskiego sekretariatu stoi dyrektor. W ciągu lat funkcję tę pełnili kolejno Marek Migalski, Urszula Skrzypczyńska, Iwona Kopaniecka i Daria Kardaczyńska, która objęła stanowisko dyrektora w kwietniu 2007.


Polski sekretariat Euroregionu Silesia ma obecnie siedzibę w budynku Polsko-Czeskiego Ośrodka Współpracy Gospodarczej w Raciborzu.
Zdjęcie: archiwum Euroregionu Silesia

Na czele czeskiego sekretariatu stoi sekretarz. Pierwszym sekretarzem był Lubomír Kozák, od połowy 2000 roku funkcję tą pełni Jana Novotná Galuszková.


Siedziba czeskiego sekretariatu Euroregionu Silesia znajduje się w budynku Magistratu Miasta Opawy, zwanym „Hláska", czyli „Wieża Strażnicza", który jest dominującym punktem Opawy.
Zdjęcie: archiwum Euroregionu Silesia

Z początku bardzo sporadyczne kontakty obu sekretariatów, które zapewniały zaledwie funkcjonowanie narodowych części euroregionu, w ciągu dziesięciu lat przekształciły się w prawie codzienną współpracę, przy której pracownicy obu sekretariatów konsultują wzajemnie bieżące, robocze sprawy. I nie potrzeba do tego tłumaczy ani perfekcyjnej znajomości języka drugiego partnera - pracownicy rozumieją się nawzajem bez większych problemów. Może tylko innych zaskoczyłyby trochę rozmowy czy wiadomości e-mailowe poprzetykane mieszanką czeskich i polskich słów.

Obecna, ścisła współpraca obu sekretariatów była logicznym efektem zadań, jakie euroregion stopniowo na siebie przyjmował. Po dziesięciu latach swojej działalności obie strony euroregionu, a zatem także oba sekretariaty zostały na wiele kolejnych lat połączone umową o współpracy przy realizacji tzw. Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia. Umowa ta została zawarta w marcu 2008 i zobowiązuje obie strony do zarządzania wspólnym funduszem, który jest częścią Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska w ramach jednego z celów Unii Europejskiej na okres 2007 - 2013 o nazwie „Europejska współpraca terytorialna". To wspólne zobowiązanie stanowi wielkie wyzwanie dla Euroregionu Silesia i jednocześnie otwiera dodatkową przestrzeń do dyskusji o nowej postaci euroregionu - europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2020 | kontakty