Spotkanie z okazji 10-lecia Euroregionu Silesia

Z okazji 10-tej rocznicy założenia Euroregionu Silesia dnia 28 listopada 2008 odbyło się uroczyste spotkanie, którego pierwszą część stanowiła konferencja o współpracy transgranicznej. Konferencja ta odbyła się w auli Uniwersytetu Śląskiego w Opawie i wzięli w niej udział główni aktorzy czesko-polskiej współpracy transgranicznej - przedstawiciele gmin i miast pogranicza, euroregionów, czeskiego i polskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, szkół i innych organizacji z obu stron granicy, uczestniczących w rozwoju współpracy transgranicznej.

Na wstępie tej konferencji pan Andrzej Markowiak, jeden z założycieli Euroregionu Silesia, przypomniał same początki euroregionu, przypomniał wydarzenia i osoby z okresu, gdy idea założenia euroregionu dopiero się kształtowała. Oprócz Andrzeja Markowiaka historię euroregionu przypomniał także doc. Jan Mrázek, który jako ówczesny prezydent przygranicznego miasta Opawy uczestniczył w jego utworzeniu. Współczesną rolę euroregionu w dziedzinie współpracy transgranicznej przedstawiły wieloletnia sekretarz Jana Novotná Galuszková i dyrektor polskiego sekretariatu Daria Kardaczyńska. Do innych aktualnych tematów konferencji należały Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013, „europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej" jako nowy typ podmiotów w Europie czy całkiem nowy fenomen w Euroregionie Silesia: współpraca transgraniczna tzw. lokalnych grup działania. Częścią konferencji było także nadzwyczajne, uroczyste posiedzenie Rady czeskiej części euroregionu, na którym na nowego członka Euroregionu Silesia zostało przyjęte miasto statutowe Ostrawa.


Konferencji o współpracy transgranicznej, która odbyła się w pomieszczeniach Uniwersytetu Śląskiego w Opawie przewodniczyli obecni najwyżsi przedstawiciele Euroregionu Silesia: pan Zbyněk Stanjura, prezydent miasta statutowego Opawy (drugi od prawej) i pan Mirosław Lenk, prezydent Raciborza (trzeci od prawej). Przy pulpicie dla mówcy stoi pan Andrzej Markowiak, jeden z założycieli Euroregionu Silesia.

Popołudniowy program uroczystości był kontynuowany w Raciborzu w formie spotkania kulturalno-społecznego. Spotkanie rozpoczął oraz przywitał zgromadzonych na drugiej części obchodów 10-cio lecia Euroregionu Silesia w Raciborzu Prezes Zarządu Mirosław Lenk. Następnie głos zabrali goście honorowi spotkania: polski Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht oraz Konsul polski w Ostrawie Jerzy Kronhold. Następnie przedstawiciele wszystkich polsko-czeskich euroregionów złożyli na ręce Dyrektorów Euroregionu Silesia życzenia oraz drobne upominki.


Z okazji rocznicy z życzeniami dla Euroregionu Silesia przyjechali przedstawiciele wszystkich euroregionów polsko-czeskiego pogranicza - Nysa, Glacensis, Pradziad, Śląsk Cieszyński i Beskidy. Wspólne zdjęcie będzie wspomnieniem przyjemnego, przyjacielskiego spotkania.

Po „urodzinowych gratulacjach" ze strony przedstawicieli wszystkich polsko-czeskich euroregionów nastąpiło uroczyste ogłoszenie najlepszych projektów transgranicznych, finansowanych z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach programu INTERREG IIIA. Spotkanie było również okazją do przedstawienia regionalnych tradycji i zwyczajów andrzejkowych oraz bożonarodzeniowych obchodzonych w Polsce. Przyjemną atmosferę całego spotkania uzupełniała polsko-czeskie oprawa muzyczna i wspaniała polska kuchnia.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty