Działalność w zakresie turystyki

Wkrótce po utworzeniu Euroregion Silesia rozpoczął działania w dziedzinie ruchu turystycznego w celu promowania swojego terytorium, zwiększenia zainteresowania turystów tym rejonem przygranicznym i wsparcia rozwoju transgranicznego ruchu turystycznego.

W latach 2001 - 2005 euroregion podjął się roli koordynatora udziału w targach ruchu turystycznego. We współpracy z krajem morawsko-śląskim uczestniczył w organizacyjnym i finansowym przygotowaniu prezentacji swojego terenu na międzynarodowych targach turystycznych Regiontour w Brnie, Holiday Works w Pradze, Tour Salon w Poznaniu czy ITF Slovakia Tour w Bratysławie. Poprzez wspólną czesko-polską ekspozycję na tych targach euroregion pokazał jedną z możliwości promowania rejonu przygranicznego, gdzie granice państwowe nie mają większego znaczenia.

Dzięki swoim doświadczeniom w dziedzinie turystyki przygranicznej czeska część euroregionu została także zaproszona do kolegium doradczego ds. rozwoju ruchu turystycznego kraju morawsko-śląskiego, gdzie działała w latach 2003 - 2006.

W latach 2004 - 2006 Euroregion Silesia razem z powiatem raciborskim włączył się do międzynarodowego projektu o nazwie „Tour.com". Projekt ten, który był finansowany ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Inicjatywy INTERREG III (współpraca międzyregionalna) i do którego włączyli się partnerzy z czterech krajów (oprócz Polskich i Czeskich także partnerzy z Niemiec i Francji), był zorientowany na problematykę ruchu turystycznego w europejskich regionach przygranicznych. Na 4-tym międzynarodowym spotkaniu wszystkich partnerów projektu, które odbyło się w dniach 25 - 29 kwietnia 2006 w Raciborzu i Opawie, zostały omówione tematy dotyczące turystycznych centrów informacyjnych, turystyki kongresowej, zarządzania miejscami docelowymi podroży, zabytkami militarnymi, a także współpracy transgranicznej w dziedzinie ruchu turystycznego. W 2005 roku czeska część Euroregionu Silesia razem z pozostałymi dziesięcioma partnerami z sześciu krajów europejskich przyłączyła się do międzynarodowego projektu o nazwie „E-learning Tools In Destination Management" (Narzędzia sieciowe do nauki zarządzania miejscem docelowym podroży), finansowanego z programu Leonardo da Vinci. Celem projektu było rozwinięcie i wprowadzenie nowego programu edukacyjnego w dziedzinie ruchu turystycznego, zarówno dla pracowników administracji publicznej zajmujących się ruchem turystycznym, jak i dla małych i średnich przedsiębiorców działających w branży turystycznej.

Ponieważ Euroregion Silesia może się poszczycić dużą ilością zamków i pałaców, w 2002 roku euroregion wydał publikację pod nazwą „Hrady a zámky Euroregionu Silesia" / „Grody, Zamki i Pałace Euroregionu Silesia". „Spuścizna, jaką po sobie zostawiono, stanowi wspólne dziedzictwo tego oryginalnego i uroczego zakątka Europy, gdzie krzyżowały i krzyżują się wpływy trzech różnych języków i kultur: polskiej, czeskiej i niemieckiej. Faktu tego nie sposób pominąć, zwłaszcza w dobie jednoczącej się Europy." (cytat ze wstępu do publikacji).

Wiele projektów z zakresu ruchu turystycznego na terenie Euroregionu Silesia zostało zrealizowanych dzięki środkom finansowym Unii Europejskiej w ramach „funduszy małych projektów", które jako części programu czesko-polskiej współpracy transgranicznej były i są zarządzane przez euroregiony. Z tzw. Wspólnego Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Silesia, który był częścią programu Phare CBC (Cross-Border Cooperation = współpraca transgraniczna), zostało np. sfinansowane przygotowanie projektu przygranicznej ścieżki rowerowej nr 55. Sześciu partnerów spośród gmin i miast po czeskiej stronie Euroregionu Silesia na czele z miastem Opawa zawarło w 2002 roku umowę o współpracy, w której zobowiązali się do wspólnego przygotowania i realizacji ścieżki rowerowej, która jest częścią trasy zwanej „Magistralą Śląską". Chodzi o bezpieczną, wygodną i atrakcyjną ścieżkę rowerową na Śląsku wzdłuż polskiej granicy. Przedstawiciele Euroregionu Silesia mieli możliwość przedstawienia tego projektu także w Brukseli w ramach imprez towarzyszących tygodniowi regionów i miast europejskich OPEN DAYS 2006.

Przykładem promocji transgranicznego ruchu turystycznego na terenie Euroregionu Silesia są wspólne czesko-polskie materiały promocyjne oferujące turystom ciekawe spędzenie czasu po obu stronach granicy, np. zbiór ulotek informacyjnych, jakie powstały w ramach opawsko-raciborskiego projektu „Od arboretum do arboretum", opisujących atrakcje turystyczne w tym regionie arboreta w Novém Dvoře koło Opawy i w polskim Raciborzu, czy też przewodnik dla turystów, łącznie z mapami turystycznymi ścieżek i tras rowerowych pod nazwą „Pieszo i rowerem po ziemi raciborskiej i opawskiej".

Dzięki działaniom gmin, miast i powiatów Euroregionu Silesia w dziedzinie ruchu turystycznego do dyspozycji jest dziś wiele produktów turystycznych, których celem jest pokazanie, że także pogranicze polsko-czeskie, dla którego historia nigdy nie była zbyt łagodna, jest atrakcyjnym celem wyjazdów turystycznych. Zadaniem Euroregionu Silesia jest teraz zaoferowanie tych produktów i zachęcenie do wizyty nie tylko krajowych turystów, ale także turystów z innych państw europejskich.

Nowym wyzwaniem dla polsko-czeskich euroregionów jest możliwość finansowania projektów ukierunkowanych na promocję ruchu turystycznego ze środków programu współpracy transgranicznej Celu 3 na okres 2007 - 2013, także poza obszarem Republiki Czeskiej i Polski.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty