Pszów

Pszów leży w południowo-zachodniej części Województwa Śląskiego na szlaku Pszczyna - Wodzisław Śląski - Racibórz. Zajmuje obszar 20,47 km? i liczy około 15 000 mieszkańców, co daje średnią gęstość zaludnienia 733 osób na 1 km?. Miasto położone jest centralnie w stosunku do dużych aglomeracji miejskich: Rybnika, Wodzisławia Śląskiego, Raciborza oraz Jastrzębia, z którymi posiada bezpośrednią łączność drogową. Pszów znajduje się niedaleko drogowego przejścia granicznego z Czechami w Chałupkach.

Prawa miejskie Pszów otrzymał w 1954 roku. W 1975 roku został włączony w granice administracyjne Wodzisławia Śląskiego. Od 1 stycznia 1995 roku dzięki staraniom Grupy Inicjatywnej znowu jest samodzielnym miastem.

Najważniejszym zabytkiem miasta jest barokowa bazylika p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny wraz z otaczającą kościół małą kalwarią drogi krzyżowej. W połowie XVIII w. Pszów nabrał rozgłosu w związku z pojawieniem się tutaj w 1722 roku kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, który później został przemalowany przez Fryderyka Sedleckiego. Od tego czasu rozpoczął się okres pielgrzymkowy w Pszowie. Corocznie, do dnia dzisiejszego przybywają tłumy wiernych odwiedzających nasze miasto ściśle związane z wizerunkiem Matki Boskiej Uśmiechniętej. Na wzór Kalwarii Zebrzydowickiej na peryferiach gminy, w uroczym pagórkowatym zakątku powstała kalwaria drogi krzyżowej z murowanymi kaplicami, uroczyście poświęcona w 1929 roku. W kaplicach umieszczono figury, przedstawiające sceny Męki Pańskiej. Zakończenie Drogi Krzyżowej stanowi kościół Zmartwychwstania Pańskiego. Droga Krzyżowa rozmieszczona jest na długości 1,5km.

Od 1842 roku istnieje Kopalnia Węgla Kamiennego „Anna" obecnie „Rydułtowy-Anna". Życie miasta było i jest trwale związane z tym dużym zakładem, który daje zatrudnienie mieszkańcom, a jego węgiel jest ceniony w kraju i zagranicą. Obiekt ten jest trwale związany z Pszowem. Mieszkańcy pamiętają lodowisko jeszcze z czasów gdy Pszów należał do Wodzisławia Śląskiego. Po odzyskaniu samodzielności wybudowano od nowa bardzo nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt sportowy ze sztucznym lodowiskiem. Służy on nie tylko mieszkańcom miasta ale i całemu regionowi.

W latach 2003 - 2006 Gmina Miasto Pszów zrealizowała 4 duże projekty kulturalne dofinansowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach programu PHARE CBC oraz INTERREG IIIA Czechy-Polska.

Wymiana przedstawicieli miast: Pszów - Horní Benešov

Projekt opierał się na zorganizowaniu 4 spotkań, w których wzięli udział przedstawiciele władz obu miast. W spotkaniach tych przedstawiciele miast mogli zapoznać się z strukturą organizacyjną urzędu, wymienić doświadczenia, a w szczególności nawiązać ścisłą współpracę w celu realizacji projektów o charakterze kulturalnym, sportowym czy gospodarczym.

Folder informacyjny miast partnerskich: Pszów - Horní Benešov

W ramach projektu przygotowano publikację dotyczącą historii i dziedzictwa kulturalnego, zarówno miasta Pszów jak i Horni Benesov. Folder zawierał fotografie krajobrazu, społeczeństwa, zwyczajów oraz rys historyczny obu regionów. Publikację wydano w dwóch językach.

I Dni Polsko - Czeskie - Pszów 2006

Projekt opierał się na zorganizowaniu wraz z partnerem czeskim trzydniowego cyklu imprez o charakterze kulturalnym i sportowym, w których brała udział zarówno społeczność Pszowa jak i Horniho Benešova.

Rowerem po Pszowie

Projekt opierał się na wykonaniu oznakowania tras rowerowych w Gminie Pszów oraz zaprojektowaniu i publikacji ponad 1500 egzemplarzy dwujęzycznych map rowerowych miasta. Ponadto w ramach projektu zorganizowano „Wielki polsko-czeski rajd rowerowy" inaugurujący otwarcie ścieżek rowerowych w Pszowie oraz uruchomienie specjalnej dwujęzycznej, interaktywnej e-mapy na oficjalnej stronie miasta.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty