Rudnik

Gmina Rudnik zajmuje wyjątkowe miejsce w krajobrazie powiatu raciborskiego. Położona jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego, na południowy zachód od Katowic, na płn.-zach. od Raciborza, w obrębie Kotliny Raciborsko - Oświęcimskiej. Gmina leży na lewym, urodzajnym brzegu rzeki Odry, upiększonym malowniczymi wzniesieniami i wzgórzami, pokrytymi w okresie wiosenno-letnim zapierającym dech w piersiach, żółtym dywanem upraw rzepaku. Powierzchnia gminy wynosi 73,94 km2, a liczba mieszkańców wynosi ok. 5200.

Gmina szczyci się licznymi XIX-wiecznymi szlacheckimi pałacami, reprezentującymi całą gamę stylów architektonicznych oraz wzbogacającymi historyczny krajobraz kościołami i kapliczkami.

Do najważniejszych zaliczyć można Kościoły :

 • w Rudniku: pierwszy drewniany powstał w roku 1295, w 1845 został rozebrany, a na jego miejscu powstał nowy w stylu neogotyckim,
 • w Sławikowie: zbudowany w latach 1842-46 w stylu romańskim, wcześniejszy drewniany pochodził z roku 1223,
 • w Łubowicach: w 1447r. wzniesiono drewniany, który przetrwał do końca XIX w., dopiero wtedy na jego miejscu zbudowano nowy w stylu neogotyckim,
 • w Modzurowie: wzmiankowany w 1418r. (wzniesiony prawdopodobnie około roku 1300), rozebrany w 1895 w związku z budową obecnego neogotyckiego, zachowały się w nim barokowe rzeźby z końca XVII i połowy XVIII w.,
 • w Gamowie: zbudowany w 1728r., wyposażenie późnobarokowe z drugiej polowy XVIII w. oraz klasycystyczne z początku wieku XIX.

Pałace:

 • w Rudniku: neobarokowy, usytuowany w parku dworskim z bogatym drzewostanem, obok oficyna pałacowa zbudowana na przełomie XVIII i XIX w.,
 • w Sławikowie: ruiny dawnego pałacu zbudowanego w XIX w., w otoczeniu park krajobrazowy,
 • w Łubowicach: w centrum stylowego angielskiego parku istnieją ruiny rodzinnego pałacu poety Josepha von Eichendorffa, zbudowanego w latach 1780-1786 i przebudowanego w 1858 w stylu angielskiego neogotyku,
 • w Brzeźnicy: ruiny XVI-wiecznego barokowego pałacu, zniszczonego w czasie II wojny światowej, otoczone parkiem z wieloma pomnikami przyrody,
 • w Czerwięcicach: otoczony parkiem krajobrazowym dawny dwór z 1892r. oraz zabudowania dworskie z XIXw.,
 • w Szonowicach: pałac i zabudowania dworskie z parkiem krajobrazowym, budowę rozpoczęto w 1870r.,
 • w Jastrzębiu: z końca XIX w. otoczony parkiem krajobrazowym, wyremontowany,
 • w Modzurowie: zbudowany w duchu angielskiego neogotyku, w sąsiedztwie zabudowania dworskie, spichlerz przełomu XIX i XX w., pałac otoczony parkiem krajobrazowym z aleją grabową i egzotycznymi okazami drzew (założony ok. połowy XIX w.), w parku znajduje się mauzoleum późnoklasycystyczne z połowy XIX w. oraz kapliczka neogotycka z 1890r.,
 • w Strzybniku: zbudowany w połowie XIX w. w stylu późnoklasycystycznym, wokół usytuowany park krajobrazowy z okazami urozmaiconego drzewostanu, w zespole dworskim spichlerz folwarczny z 1815r.

Inne, warte zobaczenia obiekty historyczne to:

Rudnik:

 • stodoła z końca XIX w.,
 • gorzelnia z około 1910r.,
 • dwie kapliczki przydrożne z XVIII i początku XIX w. z barokowo-ludowymi rzeźbami św. Jana Nepomucena i św. Floriana,

Lasaki:

 • neogotycka kapliczka przydrożna z wieżyczką i dzwonem,

Grzegorzowice:

 • kapliczka przydrożna z XIX w. z ludowo- barokową rzeźbą św. Jana Nepomucena,
 • średniowieczny granitowy krzyż pokutny,

Brzeźnica:

 • spichlerz dworski z XIX w.,
 • zabytkowy młyn,
 • kapliczka przydrożna z XIX w.,

Ponięcice:

 • cmentarz dworski oraz kaplica cmentarna z końca XVIII w.,
 • kapliczka przydrożna z przełomu XVIII i XIX w. z barokowo-ludową rzeźbą św. Jana Nepomucena,

Czerwięcice:

 • kaplica cmentarna z XIX w.,
 • kapliczka z XVIII w. z ołtarzykiem barokowym i ludowym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, przy kapliczce najstarszy na ziemi raciborskiej kamienny krzyż z datą 1720r.,

Szonowice:

 • kapliczka przydrożna z XIX w., wewnątrz drewniany, neogotycki ołtarzyk z barokowo-ludową rzeźbą św. Jana Nepomucena,

Gamów:

 • młyn z 1916r.,
 • kapliczki przydrożne z XVIII i XIXw.,

Strzybnik:

 • kuźnia z początków XX w.,
 • gorzelnia z końca XIX w.,
 • kapliczka z XIX przydrożna z rzeźbą św. Jana Nepomucena.

Dzięki realizacji projektu pt.: „I Olimpiada Gmin" w ramach Programu IW INTERREG III A Czechy - Polska w roku 2006 mieszkańcy Rudnika i Koberic mogli realizować i rozwijać ideę czynnego wypoczynku poprzez najprostszą formę uprawiania różnorodnych dyscyplin sportu przez każdego chętnego mieszkańca. W zamyśle organizatorów przedsięwzięcia było umożliwienie bezpośredniego kontaktu obu społecznościom, ze sportowcami reprezentującymi Polskę i Czechy na zawodach sportowych różnorakiej rangi. Dofinansowanie projektu wyniosło 18.726 zł. Imprezy organizowane dla wszystkich grup wiekowych, różnych środowisk były doskonałym sposobem na poznanie, integrację i nawiązanie stałych znajomości, a także przyjaźni pomiędzy mieszkańcami obu samorządów. Idea wspólnego spędzania wolnego czasu, rekreacji i uprawiania sportu z przyjaciółmi zainteresowała nie tylko młodzież szkolną, ale również członków klubów sportowych, stowarzyszeń turystycznych i zakładów pracy. Dzięki pięciu rozegranym dyscyplinom mogli się bliżej poznać i wymienić doświadczeniami animatorzy sportu działający na rzecz swoich społeczności lokalnych. Kontynuacją przedsięwzięcia z 2006r. była organizacja II-giej Olimpiady Gmin w 2007 roku , która skupiła we wszystkich dyscyplinach około 1000 zawodników. W 2008 roku rozegrano już III Olimpiadę Gmin. W samym Rudnickim Biegu Ulicznym wzięło udział 520 zawodników. Idea tego przedsięwzięcia obejmuje coraz to nowe gminy i środowiska.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty