Rydułtowy

Miasto Rydułtowy to średniej wielkości miasto śląskie, które pomimo swojego górniczego rodowodu stara się zapewnić mieszkańcom alternatywne w stosunku do kopalni miejsca pracy oraz wysoką jakość życia. Miasto Rydułtowy, wchodzące w skład powiatu wodzisławskiego, położone jest w południowozachodniej części Wyżyny Śląskiej, na Płaskowyżu Rybnickim, w Kotlinie Oświęcimsko- Raciborskiej. Rydułtowy graniczą z miastami: Rybnik, Radlin, Pszów oraz gminami: Kornowac, Lyski, Gaszowice. Miasto posiada dobre połączenia drogowe oraz kolejowe z dużymi ośrodkami miejskimi. Przez Rydułtowy przebiega droga wojewódzka nr 935 relacji Pszczyna- Opole, która w przyszłości będzie drogą łączącą autostrady A1 i A4. Projektowana jest również obwodnica na południe od centrum miasta (planowana droga wojewódzka nr 933). Miasto leży w strefie nadgranicznej Czech.

Symbolem życia gospodarczego w Rydułtowach jest Kopalnia Węgla Kamiennego „Rydułtowy- Anna", która zatrudnia ponad pięć tysięcy pracowników. Przyszłość i rozwój miasta związane są z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego w Rydułtowach na szeroką skalę prowadzone są działania nastawione na wspieranie przedsiębiorczości.

W mieście przywiązuje się dużą wagę do poziomu kształcenia młodzieży i zapewnienia jej zagospodarowania czasu wolnego. Rydułtowskie szkoły i przedszkola są placówkami zatrudniającymi wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Budynki placówek zostały w ostatnich latach ocieplone i zmodernizowane. Docelowo każda ze szkół posiadać będzie nowoczesny kompleks boisk sportowych.

Miasto szczyci się tym, że jego osiągnięcia doceniane są także na zewnątrz. W 2008 roku miasto otrzymało certyfikat GMINA FAIR PLAY. W tymże roku miasto zostało zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu „Polska wolna od azbestu" oraz laureatem konkursu „Gmina Przyjazna Środowisku". Miasto uplasowało się także na wysokim 18 miejscu w kraju w rankingu „Rzeczpospolitej" na europejski samorząd. W 2009 roku w plebiscycie „Dziennika Zachodniego" Burmistrz Miasta Kornelia Newy znalazła się w gronie 50 najbardziej wpływowych kobiet województwa śląskiego.

Osobliwością krajobrazu i dumą Rydułtów jest zlokalizowana przy KWK „Rydułtowy- Anna" hałda stożkowa skały płonnej. Jej wysokość względna sięga 132 m. Pierwotnie usypane były tu dwa stożki, lecz stożek nr 2 częściowo zlikwidowano. Zachowany stożek jest najwyższą hałdą nasypową w Europie. W 2007 roku hałdzie nadano nazwę Szarlota. Obecnie umieszczony jest na hałdzie podświetlony napis głoszący wszem i wobec, że hałda nosi imię „Szarlota".

Na terenie miasta znajduje się jedyny w Polsce i jeden z sześciu w Europie krzyż pokutny dwuramienny, którego powstanie szacuje się na XVII wiek. Przy ulicy Leona znajduje się budynek wagi drobnicowej z 1906r. Waga służyła dawniej do ważenia deputatów węglowych wydawanych górnikom (część wynagrodzenia za pracę). W 1984r. obiekt został wpisany do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Dwa lata później w budynku tym powstała Izba Pamięci KWK „Rydułtowy".

Zespół budynków Szpitala Miejskiego, którego początki sięgają 1898r., a rozbudowę datuje się na 1911r. Kilka z jego budynków podlega ochronie konserwatorskiej. Długoletnim dyrektorem szpitala (1900-1934) był chirurg, doktor Georg Nepilly. Obecnie szpital wchodzi w skład Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Rydułtowski Ośrodek Kulturalno Oświatowy przy ul. Adama Mickiewicza 33 jest nowoczesną siedzibą Biblioteki Publicznej, Państwowego Ogniska Plastycznego oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Siedziba powstała po gruntownym remoncie stuletniego budynku byłej szkoły podstawowej.

W 2009 roku przy ROKO powstał w ramach programu „Moje boisko - ORLIK 2012" kompleks nowoczesnych boisk sportowych. Kompleks składa się z boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią trawiastą, boiska wielofunkcyjnego oraz budynków zaplecza.

Urząd Miasta mieści się w budynku przy ul. Ofiar Terroru 36 - jest to zarazem siedziba Rady Miasta. W tym budynku funkcjonuje większość wydziałów magistratu. Urząd Stanu Cywilnego ma swoją siedzibę przy ul. Raciborskiej 369. Tam też znajduje się Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Budynek USC to tzw. Willa Radlika. Franciszek Radlik (1862-1920) był długoletnim dyrektorem kopalni „Charlotte" w Rydułtowach, inicjatorem wielu miejscowych inwestycji, np. dzisiejszego osiedla Orłowiec. Budynek został wyremontowany w 2006r.

Rydułtowy nawiązały współpracę z miastami partnerskimi: Orlova z Czech oraz Hvidovre z Danii, po linii sportowej zaś z Dortmundem w Niemczech i Eindhoven w Holandii. Wspólne imprezy kulturalno-sportowe i wzajemne wizyty przedstawicieli partnerskich miast przyczyniają się do stałego zacieśniania wzajemnych więzi. Akcentem podkreślającym bardzo dobre relacje jest nazwanie jednej z ulic w Rydułtowach „Orlovska", oraz parku - „Hvidovre", zaś nazwa „Rydułtowy" widnieje na ulicy w Orlovej i parku w Hvidovre.

Dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej zrealizowano szereg inwestycji i mikroprojektów. Najważniejsze z nich to budowa Centrum Usługowo-Handlowego przy ul. Bema w znacznym stopniu sfinansowana z programu przedakcesyjnego Phare Struder (500 tys. ECU), budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum nr 1 (540 tys. zł), modernizacja oczyszczalni ścieków (9 mln zł), budowa Strefy rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości (14,5 mln zł). Trzy ostatnie inwestycje zrealizowano dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR. Na mikroprojekty (tzw. projekty miękkie) gmina pozyskała do tej pory łącznie ponad 500.000 zł z przeznaczeniem na działania kulturalne, sportowe i oświatowe.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty