Euroregiony - mosty przez granice

Jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych poprzedniego stulecia takie terminy jak „euroregion" i „współpraca transgraniczna" były dla większości Czechów, Polaków, Węgrów i pozostałych obywateli państw Europy Środkowej i Wschodniej pojęciami nieznanymi, bez treści i mało ciekawymi. Szczelnie zamknięte granice państwowe tych krajów właściwie całkowicie uniemożliwiały kontakty transgraniczne, ludzie nie znali miejsc ani sąsiadów po drugiej stronie. Granice, które powstały w ciągu ostatnich trzech wieków a jeszcze bardziej zostały wzmocnione po drugiej wojnie światowej, wytworzyły nieprzekraczalne bariery pomiędzy regionami, które kiedyś były całością. Taki podział ukształtował z tych regionów obszary o charakterze peryferyjnym, które są mało atrakcyjne dla codziennego życia. Pragnienie mieszkańców pogranicza, aby można było żyć na takim samym poziomie jak w centralnych obszarach kraju, było wezwaniem dla miast i gmin, które po 1989 roku rozpoczęły poszukiwania nowych możliwości współpracy transgranicznej i wspólnego rozwiązywania specyficznych problemów pogranicznych obu regionów. Biorąc przykład z Europy Zachodniej zaczęły powstawać regionalne stowarzyszenia, które nawiązywały współpracę z podobnymi stowarzyszeniami po drugiej stronie granicy. Również w Środkowej i Wschodniej Europie zaczęły powstawać pierwsze „euroregiony", które jak mosty połączyły sąsiadujące państwa i stały się siłą napędową rozwoju współpracy transgranicznej.


Rafaela Juraszek, Joanna Chrobok, Łukasz Chrobok i Andrzej Kupiec
Zdjęcie: Grzegorz Wawoczny

Jeden Śląsk - dwa państwa

Podobnie było również na historycznym obszarze Śląska, rozciągającym się w północno wschodniej części dzisiejszej Republiki Czeskiej i w południowo zachodniej części Polski. Miasta i gminy na tym obszarze są jakby przeznaczone do wzajemnej współpracy dzięki wspólnemu rozwojowi historycznemu. Do podziału tego jednolitego obszaru, poprzez powstanie granicy państwowej, doszło dopiero w 1742 roku, kiedy Maria Teresa straciła część Śląska w czasie wojny w królem pruskim Fryderykiem II. Większa część Śląska należała do Prus, pozostała część znajdowała się na terenie Korony Czeskiej pod władzą austriackich Habsburgów. Nawet w wynik drugiej wojny światowej nie połączył tych dwóch rozdzielonych obszarów - Górny Śląsk należał do Polski, natomiast czeski Śląsk należał do Czechosłowacji. Rozwojowi kontaktów pomiędzy mieszkańcami po obu stronach granicy nie sprzyjało nawet członkostwo obu krajów w tzw. obozie socjalistycznym. Prawdziwa czesko-polska współpraca na tym obszarze miała szanse rozwoju dopiero po roku 1989 w związku ze zmianami demokratycznymi przebiegającymi w obydwu państwach. Współpraca ta najpierw miała charakter indywidualnej partnerskiej współpracy poszczególnych gmin i miast, stopniowo jednak zyskiwała charakter regionalny a w 1998 roku doszło do powstania euroregionu, którego nazwa pochodzi od obszaru na którym się znajduje - Silesia.

Euroregion Silesia

Co to właściwie jest ten „Euroregion Silesia"? Jak powstał? Jakie są jego zadania? Jaką ma przyszłość? Na te i mnóstwo innych pytań pragniemy Państwu udzielić odpowiedzi na niniejszych stronach... A jeżeli będą Państwo chcieli uzyskać więcej szczegółów, zapraszamy również na nasze strony internetowe www.euroregion-silesia.pl.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2021 | kontakty